Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Žádost o granty ze SPGS

Společnost příznivců Gymnázia Karla Sladkovského (SPGS) si dovoluje informovat, že termín podání grantů je 20. 10. 2020.
Vyplněné, vedením školy potvrzené, žádosti prosím zasílejte na e-mail: spgs.predseda@gmail.com a spgs.tajemnik@gmail.com .
Formulář ke stažení naleznete  na: http://www.gykas.cz/granty.
Termín obhajob - představení grantů členům SPGS bude 4.11.2019 od 17.00 hod.
Přejeme mnoho zajímavých, realizovatelných a škole a žákům prospěšných nápadů.