Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Návrat žáků vyššího stupně osmiletého gymnázia a čtyřletého gymnázia

Dle vyjádření ministra školství a usnesení vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 se mají od pondělí 7. 12. 2020 vrátit do škol žáci vyššího stupně osmiletého gymnázia a čtyřletého gymnázia. Výuka má probíhat rotačním způsobem (prezenční a distanční výuka v týdenních cyklech). Oficiální pokyny k organizaci výuky zatím nemáme k dispozici. Po obdržení pokynů a naplánování organizace výuky budeme zákonné zástupce a žáky obratem informovat.

Sdělení se netýká maturitních ročníků, kterým byl návrat do škol umožněn od 25. 11. 2020.