Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Možnost stravování žáků v době distanční výuky

Žáci mají i v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Stravu si mohou odebrat u výdeje v době od 11.40 do 13.45 hodin. Oběd si musí odnést ve vlastních nádobách, bohužel dle pokynu MŠMT není povoleno ve školní jídelně stravu konzumovat.

Všichni žáci byli z obědů hromadně automaticky odhlášeni. Pokud má někdo o obědy zájem, je nutné, aby se k odběru obědů opět přihlásil prostřednictvím e-mailu jidelna@gykas.cz.