Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Anglický jazyk

Anglický jazyk se všichni studenti naší školy učí jako první cizí jazyk.


Pro přijetí do prvního ročníku ani do primy není nutné složit přijímací zkoušku z anglického jazyka, nicméně očekáváme u studentů nastupujících do prim a prvních ročníků již určitou znalost angličtiny.


Od uchazečů o studium na osmiletém gymnáziu vyžadujeme znalosti odpovídající přibližně učivu obsaženém v u nás nejrozšířenější učebnici pro tuto věkovou kategorii a to Project English 1.
Angličtina uchazečů o studium na čtyřletém gymnáziu by měla odpovídat úrovni A2+, B1- (přibližně ekvivalent učiva, obsaženého v učebnici Project English 4-5)


Na nižším gymnáziu se vyučuje podle učebnice Project English 2-5. Studium angličtiny na nižším stupni gymnázia je v kvartě zakončeno tzv. malou maturitou z anglického jazyka.
Výukové matriály na vyšším stupni gymnázia nejsou pro všechny třídy stejné, volíme učebnice podle povahy jednotlivých tříd (studenti pasivnější / systematičtější / kreativnější / přemýšlivější…)
Cílová úroveň anglického jazyka našich studentů je B2, někteří dosahují i úrovně C1.
V posledních dvou ročnících gymnázia studentům nabízíme různě zaměřené semináře (semináře zaměřené na přípravu k mezinárodním zkouškám, semináře zaměřené na divadlo, film, …)
V kvartě a potom v sextě / ve druhém ročníku mají studenti možnost zúčastnit se zájezdu do Anglie. Více ZDE.

V letošním školním roce anglický jazyk na naší škole vyučují:


Mgr. Olena Cikánková
Mgr. Nona Malá
Mgr. Alena Palmeová
Mgr. Martina Pirková
Mgr. Michaela Pavlíčková
Mgr. Emilie Stamatová
Ing. Jana Štiková

AKTIVITY

24.4.2019 - Discussion at American Center - více ZDE

Pilotní projekt Live classes - více ZDE