Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Biologie

Výsledky biologické soutěže Přírodovědný klokan 2019 - ZDE

 

Biologie se vyučuje od primy do oktávy (resp. od prvního do čtvrtého ročníku čtyřletého gymnázia). V kvintě, sextě a septimě (resp. v prvním, druhém a třetím ročníku) je doplněna praktickým laboratorním cvičením, kde si studenti ověří získané informace v praxi, pracují s množstvím přírodnin a dalších pomůcek a osvojují si základy vědecké práce. V septimě a oktávě mají studenti možnost přihlásit se na dvouletý volitelný seminář, na kterém probíhá prohlubování znalostí v některých zajímavých tématech, složitější laboratorní práce, navštěvujeme zajímavé přednášky, probíhají terénní exkurze a studenti jsou připravováni na maturitu z biologie a přijímací zkoušky na přírodovědné obory vysokých škol. Při výuce klademe důraz na provázanost tradičních biologických oborů s novodobými poznatky z molekulární biologie, genetiky a ekologie.

 

Učebnice:

Prima – kvarta: Hravý přírodopis 6 – 9 (Taktik)

Kvinta (1. ročník): Biologie rostlin pro gymnázia (Fortuna)

Sexta (2. ročník): Biologie živočichů pro gymnázia (Fortuna)

Septima (3. ročník): Biologie člověka pro gymnázia (Fortuna)

Oktáva (4. ročník): Genetika, Ekologie pro gymnázia (Fortuna)

 

Vyučující:

Lucie Murysová

Jaroslava Plocková

Barbora Koudelková

Helena Hančlová

Markéta Rohanová

 

Maturitní témata z biologie

 1. Základní ekologické pojmy. Vztah organismu a prostředí. Člověk a prostředí.
 2. Vznik a vývoj života na Zemi. Evoluce rostlin, živočichů a člověka. Paleontologie.
 3. Buňka.
 4. Charakteristika mnohobuněčných organismů – tkáně, pletiva, organogeneze.
 5. Viry a prokaryota.
 6. Nižší a výtrusné rostliny.
 7. Semenné rostliny.
 8. Metabolismus rostlin – vodní režim, výživa, fotosyntéza, dýchání.
 9. Fyziologie rostlin – růst, rozmnožování a vývoj, látkové řízení, pohyby.
 10. Houby (Fungi) a lišejníky.
 11. Živočichové – prvoci a diblastika.
 12. Prvoústí – charakteristika a přehled. Ploštěnci a hlísti.
 13. Měkkýši, kroužkovci.
 14. Členovci.
 15. Druhoústí – charakteristika a přehled. Ostnokožci, strunatci.
 16. Kruhoústí, paryby, ryby.
 17. Obojživelníci, plazi.
 18. Ptáci, savci.
 19. Opěrná a pohybová soustava.
 20. Trávicí soustava, metabolismus látek.
 21. Tělní tekutiny, imunita.
 22. Dýchací a cévní soustava.
 23. Vylučovací soustava, kůže, termoregulace.
 24. Nervová soustava.
 25. Smyslová soustava, látkové řízení organismu.
 26. Rozmnožovací soustava a ontogeneze.
 27. Molekulární genetika, genetika buňky a mnohobuněčného organismu.
 28. Genetická proměnlivost, gonozomální dědičnost, genetika člověka, genetika populací

 

 

 2018/2019

Výsledky školního kola biologické olympiády 2019

Kategorie C