Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Členské příspěvky

Výše příspěvku je 700,- Kč student/rok, v případě více sourozenců ve škole je to 750,- Kč student/rok.
Členské příspěvky je možné zaplatit v době třídních schůzek v budově školy u hospodářky SPGS.
Další možností je potom vyžádat si variabilní symbol u hospodářky SPGS ing. Pavelkové a poukázat příslušnou částku na účet SPGS 11756399/0800. Pokud neznáte variabilní symbol dítěte a rádi byste příspěvek zaplatili převodem, prosím, uveďte v každém případě celé jméno dítěte, za jaké platíte a přesné označení třídy, kterou navštěvuje.

 

Vybrané členské příspěvky jsou využity výhradně na podporu projektů studentů a pedagogů v rámci grantů a na krytí případné ztráty maturitního plesu. Granty se podávají a obhajují 2x ročně a o peníze může požádat prostřednictvím formuláře jednotlivá třída, student, rodič i pedagog. Způsob podávání, obhajování i schvalování grantů je popsán zde.