škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Členské příspěvky

Výše příspěvku je 1000,- Kč student/rok, v případě více sourozenců ve škole je to 750,- Kč student/rok.
Členské příspěvky je možné zaplatit v době třídních schůzek v budově školy u hospodářky SPGS.
Další možností je potom vyžádat si variabilní symbol u hospodářky SPGS ing. Pavelkové a poukázat příslušnou částku na účet SPGS 11756399/0800. Pokud neznáte variabilní symbol dítěte a rádi byste příspěvek zaplatili převodem, prosím, uveďte v každém případě celé jméno dítěte, za jaké platíte a přesné označení třídy, kterou navštěvuje.

 

Vybrané členské příspěvky jsou využity výhradně na podporu projektů studentů a pedagogů v rámci grantů a na krytí případné ztráty maturitního plesu. Granty se podávají a obhajují 2x ročně a o peníze může požádat prostřednictvím formuláře jednotlivá třída, student, rodič i pedagog. Způsob podávání, obhajování i schvalování grantů je popsán zde.