Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Hudební výchova

Na osmiletém gymnáziu se hudební výchova vyučuje v prvních šesti ročnících studia, na čtyřletém v prvních dvou. Kromě dvouhodinové dotace v primě se jedná o předmět vyučovaný jednu hodinu týdně. Veškeré hodiny probíhají v učebně hudební výchovy, která je bohatě vybavena nástroji rytmickými i melodickými.
Pro příští školní rok je v nabídce pro studenty posledních dvou ročníků také seminář z hudební výchovy, který zájemce připraví k přijímacím zkouškám z tohoto předmětu či případně k maturitě.
Během hodin hudební výchovy se studenti seznamují se základy hudební nauky, s dějinami hudby, učí se tvořit správně tón, zpívat, taktovat, jednoduše doprovázet písně i improvizovat. Nedílnou součástí hodin jsou krátké poslechy jednotlivých děl české i světové hudební produkce.


Hudební výchovu na naší škole vyučují:
Mgr. Petra Kotková
Mgr. Eliška Jindřichová