škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijmací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Ke stažení

Jak je to s číslem týdne a s písmenem týdne v rozvrhu

Jaké písmeno v rozvrhu připadá na daný týden

Rozvrh je členěn do čtyřtýdenního cyklu. Každému týdnu v roce tak odpovídá jedna ze čtyř možných hodnot označení týdne v cyklu. První týden cyklu má písmeno P, druhý D, třetí T a čtvrtý Č.

Jaké písmeno patří k danému týdnu poznáme tak, že příslušné číslo týdne vydělíme číslem 4. Zbytek po tomto dělení může nabývat čtyř hodnot: 0, 1, 2, 3. Těmto číslům přímo odpovídají jednotlivá písmena označující týdny v rozvrhu:

zbytek po dělení příslušné písmeno
1 P
2 D
3 T
0 Č

 

Příklad:

Vezměme týden číslo 35. Při dělení čtyřmi dostáváme zbytek číslo 3.
35 / 4 = 8 a zbyde 3; neboť: 4 * 8 = 32 a do 35 chybí právě 3
Dle výše uvedené tabulky odpovídá číslu 3 písmeno T.

Vezměme týden číslo 36. Při dělení čtyřmi dostáváme zbytek číslo 0 (4*9=36)
Dle výše uvedené tabulky odpovídá číslu 0 písmeno Č.

Pozor na chybu čísla týdne v některých kalendářích!

Pořadové číslo týdne respektuje pravidlo: Do roku 1994 včetně se za 1. týden v roce považuje týden obsahující 1. ledna, byť by byl tvořen jen jediným dnem. Od roku 1995 se dle normy ISO 8601 za 1. týden v roce považuje týden obsahující 1. ledna, pokud Nový rok padl nejpozději na čtvrtek (jen tehdy má první týden alespoň 1 pracovní den).

Některé kalendáře a programy bohužel toto pravidlo nerespektují, a tak se může stát, že někdy uvádějí číslo týdne špatně (o jedna menší).

Písmeno aktuálního týdne najdete přímo na stránkách školy