Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Maturita

Maturita ve školním roce 2019/2020

Maturitní zkouška se ve školním roce 2019/2020 skládá ze dvou částí:

  • společná část
  • profilová část

Veškeré podrobnosti o společné části maturitní zkoušky, najdete na adrese www.maturita.cermat.cz

Maturitní zkouška - harmonogram ZDE.

Profilová část maturitní zkoušky je určena školním vzdělávacím programem.

Povinné zkoušky profilové části:
Z rozhodnutí ředitele gymnázia žák bude skládat tři povinné zkoušky z předmětů, jejichž výuku v době studia na vyšším stupni gymnázia absolvoval dle učebního plánu a jejich celková doba podle učebního plánu ŠVP činí po dobu vzdělávání nejméně 144 hodin.

Žák si volí ve školním roce 2019/2020 tři různé předměty povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky dle následujících pravidel:

První povinný předmět profilové části žák volí z následující skupiny předmětů:

(1)       matematika, fyzika, chemie, biologie, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, základy společenských věd, dějepis

Druhý a třetí povinný předmět profilové části žák volí z následující skupiny předmětů:

(2)      matematika, fyzika, informatika, chemie, biologie, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, dějiny výtvarného umění, ekonomie, psychologie 

Povinný předmět profilové části, který žák zvolil ze skupiny (1),  již nesmí volit jako druhý a třetí povinný předmět profilové části ze skupiny (2).

Pokud žák zvolí ve společné části maturitní zkoušky povinnou zkoušku z německého nebo francouzského jazyka, potom tento jazyk již nesmí volit jako povinný předmět v profilové části maturitní zkoušky.

Žák si může zvolit jako povinný předmět profilové části fyziku jen tehdy, pokud v posledním (maturitním) ročníku absolvuje povinně volitelný předmět „seminář a cvičení z fyziky“.

Žák si může zvolit jako povinný předmět profilové části chemii jen tehdy, pokud v posledním (maturitním) ročníku absolvuje povinně volitelný předmět „seminář a cvičení z chemie“.

Žák si může zvolit jako povinný předmět profilové části biologii jen tehdy, pokud v posledním (maturitním) ročníku absolvuje povinně volitelný předmět „seminář a cvičení z biologie“.

Maturitní zkouška z anglického, německého a francouzského jazyka v profilové části je kombinací dvou forem a skládá se z písemné práce a ústní zkoušky před komisí. Výsledná známka se stanoví váženým průměrem, kde ústní zkouška před komisí má váhu 55 procent a písemná zkouška má váhu 45 procent. Pokud je žák hodnocen alespoň v jedné části zkoušky nedostatečně, je celkově hodnocen nedostatečně.

Zkoušky z ostatních předmětů profilové části budou probíhat formou ústní zkoušky před komisí.

Ústní zkouška před komisí ze všech předmětů v profilové části trvá 15 minut. Student má na přípravu z předmětu informatika 30 minut, ze všech ostatních předmětů 15 minut.

Písemná zkouška z anglického, německého a francouzského jazyka trvá 240 minut.

Nepovinné zkoušky profilové části:

Jako nepovinnou zkoušku může žák volit zkoušku Matematika+ (více informací ZDE). Tuto nepovinnou zkoušku potom žák skládá v rámci jednotného zkušebního schématu vyhlášeného CERMATEM.

Maturitní témata pro předměty ústní zkoušky profilové části MZ 2019/2020:

Kánon literatury-školní rok 2019/2020

Třída 8.E, 8.F

Kánon literatury 2019/2020

Seznam četby literárních děl k MZ 2020:

 - vzor ve wordu

 - vzorová tabulka v excelu

Tabulku v seznamu literárních děl k maturitní zkoušce je třeba UPRAVIT podle vlastního výběru!

Matematika+ ve šk. roce 2019/2020

Výběrová zkouška Matematika+ 2020 proběhne na spádových školách 3. června 2020. Žáci se mohou ke zkoušce hlásit přes Výsledkový portál žáka (https://vpz.cermat.cz). Ke zkoušce bylo možné se přihlásit do 31. ledna 2020. Úspěšné absolvování zkoušky se může žákům hodit v rámci přijímacího řízení na celou řadu vysokých škol v ČR, jejichž seznam vč. dalších informací naleznou žáci v odkazu ZDE.

V případě dotazů se můžete obrátit na Helpdesk CERMATu na tel. 224 507 507 nebo na info@cermat.cz.