Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Mediální výchova

Mediální výchova je poměrně novým předmětem českého školství, přestože jsou některá média součástí našich životů více než půl století. Masmédia jsou neodmyslitelným znakem dnešního světa. Z billboardů se na nás valí slogany, každý den vycházejí desítky novin a časopisů, ve veřejné dopravě jsme mnohdy nuceni poslouchat „cizí“ rádio a televizní zpravodajství patří k nejsledovanějším pořadům v zemi. Internet a sociální sítě zaplavily téměř celý svět a jen málokdo jim „unikne“.


Médiím ale nelze úplně uniknout. Je ale potřeba naučit se je vnímat, rozklíčovat, co nám chtějí sdělit, a rozpoznat objektivní informace od informací, které se nám snaží média „podsunout“.


Cílem předmětu je tedy seznámení s klady i zápory mediálního světa a naučit se studenty, jak v něm zdravě žít.
S mediální výchovou se studenti seznamují jedno pololetí a časová dotace tohoto předmětu je 1 hodina týdně.