Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Mimořádný termín společné části maturitní zkoušky - didaktické testy

07. 07. 2021 - 10. 07. 2021

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebníhoobdobí stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společnéčásti, a to na dny od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021. Zkouškyse uskuteční na vybraných spádových školách určených CZVV.