škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Lyžařský výcvikový kurz (1.A, 5.E, 5.F).

17. 03. 2019 - 23. 03. 2019

1.A, 5.E, 5.F – lyžařský výcvikový kurz konaný v rakouských Alpách. Žáci, kteří se lyžařského výcvikového kurzu neúčastní, se budou učit dle rozvrhu třídy 5. F. Konec vyučování bude vždy ve 13.30 hod. Nepřítomní žáci budou z vyučování omlouváni a uvolňováni pouze ze závažných a opodstatněných důvodů.

Bakaláři

Omluvte prosím komplikovanější přihlášení do Bakalářů, které je v řešení. Zatím postupujte dle pokynů níže:

Přihlásit se