Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM DLE POŘADÍ ... bude aktualizováno

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM DLE REG. ČÍSLA ... bude aktualizováno

OSMILETÉ GYMNÁZIUM DLE POŘADÍ ... bude aktualizováno

OSMILETÉ GYMNÁZIUM DLE REG. ČÍSLA ... bude aktualizováno

 

Informace MŠMT pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 (pro přijetí ve školním roce 2021/2022) ZDE.

 

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8/900, 130 00 Praha – Žižkov, přijímá pro školní rok 2021/2022 žáky

 • z 5. tříd ZŠ do 1. ročníku osmiletého gymnázia, obor gymnázium 79-41-K/81,
 • z 9. tříd ZŠ do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor gymnázium 79-41-K/41.

 

Počet otvíraných tříd:

 

 • 2 třídy osmiletého gymnázia - 60 žáků,
 • 1 třída čtyřletého gymnázia - 30 žáků.

 

Kritéria pro přijetí v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 ... bude aktualizováno dle MŠMT.

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 ZDE.

Obor osmiletého gymnázia:

 1. termín: středa 14. dubna 2021
 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

 

Obor čtyřletého gymnázia:

 1. termín: pondělí 12. dubna 2021
 2. termín: úterý 13. dubna 2021

 

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělání):

 1. termín: středa 12. května 2021
 2. termín: čtvrtek 13. května 2021
 • V případě, že v 1. kole nebude naplněn předpokládaný stav žáků, bude vyhlášeno další kolo přijímacího řízení.
 • Informace o vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení budou včetně termínů jejich konání uvedeny na gykas.cz .


Přijímací zkoušky:

Přijímací testy se budou konat na oba obory pouze z matematiky a českého jazyka.

V testech bude prověřována znalost obsahu vzdělávání z ČJL a M v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět český jazyk a zkušební předmět matematika najdete na www.cermat.cz . Na těchto stánkách jsou vyvěšeny i ilustrační testy k pilotnímu ověřování přijímacího řízení  pro čtyřleté i víceleté obory.

 

Informace k organizačnímu zajištění jednotné přijímací zkoušky ZDE

 

Průběh přijímacího řízení:

 • - bude aktualizováno dle MŠMT

 

Další informace k přijímacímu řízení můžete nalézt na stránkách www.cermat.cz nebo www.novamaturita.cz .

 

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:
− Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
− Vyhláška č. 353/2016 Sb., ze dne 24. 10. 2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.
- Zákon ze dne 25. března 2020 č.135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
- Vyhláška ze dne 6. května 2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020