škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Činnost školské rady je upravena školským zákonem (Zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění § 167 a § 168).

Školská rada byla zřízena 23. 11. 2005 na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0330 se na naší škole v souladu s § 167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.(školského zákona).

Složení školské rady

  • Tomáš Hadrava -  zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
  • Matyáš Hopp - zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
  • Jan Jech - zástupce pedagogických pracovníků
  • Olga Pásková - zástupce pedagogických pracovníků
  • Albert Kubišta - zástupce zřizovatele - MHMP
  • David Tacl - zástupce zřizovatele - MHMP