Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Výtvarná výchova

V rámci hodin výtvarné výchovy navštěvujeme stálé expozice NG a GHMP i aktuální výstavy. V nižších ročnících se věnujeme technice kresby, malby i prostorovému vytváření. Ve vyšších ročnících se kromě malování a kresbě věnujeme i dějinám českého i světového výtvarného umění.

 

Vyučující:     MgA. Matěj Zámečník a Mgr. Šárka Macková

 

 

Na naší škole mohou studenti maturovat z Dějin výtvarného umění a navštěvovat dvouletý seminář z Dějin výtvarného umění. 

Seminář Dějiny výtvarného umění je určen studentům, kteří mají zájem o výtvarné umění, chtějí po maturitě na našem gymnáziu pokračovat na vysokých školách výtvarného zaměření nebo studovat architekturu, dějiny výtvarného umění, pedagogické fakulty - obor výtvarné výchovy. Přehled o dějinách výtvarného umění požaduje při přijímacích zkouškách i většina humanitních oborů VŠ.

Seminář je dvouletý, určený pro studenty septim a oktáv. Je ukončen seminární prací, která může být jak teoretická, tak i praktická - socha, obraz, ilustrace, plakát, šperk... Při závěrečné maturitní zkoušce pak absolvent odpovídá na otázku z dějin výtvarného umění a obhajuje i svoji práci.

V rámci semináře navštěvujeme aktuální výstavy i expozice NG a pořádáme vycházky zaměřené na pražskou architekturu.

 

 Maturitní okruhy z Dějin výtvarného umění

 1. Umění pravěku a starověkého Egypta
 2. Umění starověkého Řecka a Říma
 3. Románské umění
 4. Gotika (Parléř, Mistr Theodorik, Mistr třeboňský, Mistr vyšebrodský)
 5. Renesance (Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarotti, Arcimboldo))
 6. Baroko (Rembrandt, Caravaggio, Braun)
 7. Klasicismus a empír (David)
 8. Romantismus (Delacroix, Goya)
 9. Realismus (Manet, Daumier)
 10. Impresionismus (Monet, Renoir, Degas, Lautrec, Slavíček)
 11. Postimpresionismus (Cézanne, Gogh, Gauguin)
 12. Symbolismus (Redon, Preisler, Bílek, Zrzavý)
 13. Secese (Gaudí, Klimt, Mucha, Fanta, Šaloun, Kafka)
 14. Fauvismus (Matisse) a expresionismus (Munch, Filla)
 15. Futurismus (Boccioni) a kubismus (Picasso, Braque, Čapek, Gočár, Gutfreund)
 16. Naivní umění (Rousseau)
 17. Dadaismus (Duchamp, Picabio, Ernst)
 18. Surrealismus (Dalí, Toyen, Šíma, Muzika)
 19. Nefigurativní/abstraktní malířství – neoplasticismus (Mondrian), orfismus (Kupka), suprematismus (Malevič), akční malba (Pollock), informel (Dubuffet), op–art (Vasarely), explosionalismus (Boudník)
 20. Pop–art (Warhol), fotorealismus/hyperrealismus (Kanowitz, Pištěk), nová figurace (Bacon, Zoubek)

 

Zpracovala Mgr. Šárka Macková                                1. 9. 2018