škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijmací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Ke stažení

PRIMA

VYUČUJÍCÍ: Mgr.Smejkalová Jitka

 

ZEMĚPISNÁ SOUTĚŽ č.4

ZEMĚPISNÁ SOUTĚŽ Č.5

 

MOODLE - ZDE - první přihlášení musí proběhnout na školním počítači, zajděte si  za vyučujícími informatiky do učebny 205 nebo 206, pak již můžete pracovat z domova

Na těchto zeměpisných stránkách jsou vyvěšeny prezentace k učivu, které je právě probíráno. Z jednotlivých bloků budeme poté po předchozím ohlášení psát písemné práce. Ústní zkoušení bude prováděno formou orientace na mapě (viz níže místopisné pojmy).

Ostatní známky je možné získat za aktivitu v hodinách, dobrovolné domácí úkoly a internetové soutěže - získané malé jedničky mají studenti zapsané vzadu v sešitě (za 5 v každé kategorii je velká jednička do žákovské knížky).

Důležité je umět pracovat s mapou a znát místopisné pojmy světa. Na hodiny studenti nosí povinně – sešit (A4), atlas (nestačí jeden do dvojice), kartičky ANO x Ne a lepidlo.

 

PODROBNÉ INFORMACE K VÝUCE ZEMĚPISU 2018/2019

MÍSTOPISNÉ POJMY

SLEPÁ MAPA SVĚTA

VÝBORNÉ STRÁNKY NA PROCVIČOVÁNÍ MÍSTOPISU - ZDE  +  ZDE

 

ZEMĚPISNÉ HRY na internetu - zeměpisný virtuoszeměpisný milionář


A ještě jedna  ZAJÍMAVOST. Pokud to zvládnete stejně jako Mickey Mouse, jste fakt dobří! Jedna studentka ze současné kvinty E to dokázala stejně rychle a bez koukání! Výborně!!!

 

VÝUKOVÉ PREZENTACE

 

VESMÍR

Vývoj poznání vesmíru

Stavba vesmíru

Sluneční soustava + Slunce

Sluneční soustava - planety

Sluneční soustava - ostatní tělesa

SLUNEČNÍ SOUSTAVA - VIDEO

Sluneční soustava - Měsíc

SLUNCE - VIDEO

 

PLANETA ZEMĚ

Tvar a rozměry Země

Pohyby Země

- zajímavé stránky o astronomii.
Pokud ovládáte alespoň základy angličtiny, pak spoustu informací o vesmíru, s mnoha fotografiemi, projekty minulosti i současnými najdete také na stránkách organizace NASA.

 

KARTOGRAFIE

Kartografie

Zeměpisné souřadnice

Procvičování zeměpisných souřadnic

- kdo odevzdá ve škole, dostane malou jedničku, doporučuji udělat v rámci přípravy na test

Trénink zeměpisných souřadnic na internetu - ZDE.

Virtuální globus - Google Earth

 

 LITOSFÉRA 

Stavba Země

Krajinotvorní činitelé

Sopečná činnost

Zemětřesení

Horotvorná činnost

zemětřesení  - nejtragičtější zemětřesenízemětřesení ve světě-posledních 7 dní   


vulkanismus - sopečná činnost-přírodní katastrofyanimace výbuchu sopky
                          supersopka Yellowstoneerupce sopky Kilauea - video , sopečná erupce - video, 
                          erupce sopky na Havajských ostrovech - video

 Vnější krajinotvorné procesy - vnější činitelé 1.

                                                         vnější činitelé 2.  +  otázky - domácí úkol

 Zemský reliéf - georelief
 

HYDROSFÉRAzde si můžete prohlédnout videa o tsunami - Boxing Day Tsunami 2004,  Na vlnách 

                            Oceány a moře

                            Voda na pevnině

                            

Soutěž o velkou jedničku - Proč je moře slané?

 

ATMOSFÉRA  


Vzdušný obal Země


BIOSFÉRA  

Polární oblasti, tundra, tajga, lesy mírného pásu,stepi, subtropické krajiny

Savany

Pouště

Tropické lesy

Samostatná práce - Tropický deštný les SOUTĚŽ O VELKOU JEDNIČKU