Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Třídní schůzky pro rodiče budoucích 1. ročníků a prim

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prim a 1. ročníku se uskuteční dne 29. 6. 2021 od 18:00. Nejprve proběhne společná část všech tříd s vedením školy v AULE (2. patro) a následně schůzky jednotlivých tříd s třídními učiteli v učebnách. Od 17:45 bude otevřen hlavní vchod do budovy.