Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Dny otevřených dveří

  • I. Den otevřených dveří, který se měl uskutečnit v úterý 24. 11. 2020 jsme byli nuceni z důvodů protiepidemických opatření zrušit.

  • II. Den otevřených dveří se uskuteční v úterý 2. února 2021, od 17 do 19 hodin.
  •  
  • Tímto zveme všechny potencionální zájemce o studium na naší škole a jejich zákonné zástupce na II. Den otevřených dveří.
    Vzhledem k současné situaci proběhne on - line. Bližší informace včetně přístupu budou zveřejněny.

    PREZENTACE ŠKOLY ZDE


Přijďte si naši školu prohlédnout a dozvědět se, jak se u nás studuje. V 17:15 v aule školy podá vedení školy podrobné informace o studiu a přijímacích zkouškách na naši školu a zodpoví vaše dotazy. Před setkáním v aule i po skončení této akce si můžete všichni školu projít a podívat se, jak to u nás vypadá, Na chodbách i v jednotlivých třídách můžete pohovořit s našimi studenty či učiteli.