Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Jak se u nás studuje

ŠVP

ŠVP je k nahlédnutí v kanceláři školy.

Co nabízíme

Víceleté Gymnázium Karla Sladkovského na Sladkovského náměstí je školou státní, studium je bezplatné.

Ke studiu jsou přijímáni žáci po ukončení 5. ročníku základní školy do tříd osmiletého studia, nebo žáci po ukončení 9. ročníku základní školy do tříd čtyřletého studia. Lze studovat pouze v denním studiu.

Učební plán vychází ze ŠvP a z generalizovaného učebního plánu MŠMT ČR. Disponibilní hodiny jsou využity zejména k úpravám učebního plánu v posledních dvou letech studia. Jedná se o nabídku volitelných předmětů, která umožňuje studentům získat vzdělání nad rámec běžných hodin a připravit se dobře ke studiu na vysoké škole.

Vyučujeme jazyky:
 • Angličtina
 • Němčina
 • Francouzština
V rámci volitelných seminářů ve vyšších ročnících je možné využít výuku dalších jazyků:
 • Ruština
 • Latina
Volitelné semináře:
 • Zeměpis
 • Dějepis
 • Latina
 • FCE
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Konverzace v německém jazyce
 • Konverzace ve francouzském jazyce
 • Společenské vědy
 • Matematika
 • Cvičení z matematiky
 • Diferenciální a integrální počet
 • Chemie
 • Fyzika
 • Biologie
 • Deskriptivní geometrie
 • Informatika 
 • Programování a počítačové modelování
 • Ekonomický seminář
 • Právo v praxi
 • Politologie a média
 • Psychologie
 • Dějiny výtvarného umění
Své zájmy mohou studenti realizovat
také v rámci nepovinných předmětů:
 • Informatika
 • Klub mladého diváka
 • Klub deskových her
 • Šachový kroužek


Další kroužky škola nabízí ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Praha 3 -Ulita.


Školní sportovní klub organizuje:

 • Lyžařský výcvikový kurz v ČR i zahraničí
 • Vodácký kurz
 • Sportovní kurz v zahraničí
 • Seznamovací pobytový kurz
 • Cyklokurz a další aktivity

 

 

 

 

Studenti mohou využívat rozsáhlou školní knihovnu, knihovny cizojazyčné literatury, technickou knihovnu, studovnu, odborné laboratoře chemie a biologie, pracovnu informatiky a studovnu, posilovnu a školní hřiště.

Během studia je možné navštívit v rámci zahraničních zájezdů či exkurzí země jako je Velká Británie, Německo, Francie, Gruzie.

Výsledky

Každoročně se úspěšně hlásí většina absolventů na vysoké školy.

Na naší škole studuje v současné době cca 470 studentů v 19 třídách. Na škole pracuje přibližně 50 interních učitelů. Úspěšnost našich absolventů u přijímacích zkoušek na VŠ se pohybuje kolem 95 %.

Naši studenti jsou velmi úspěšní u státních maturitních zkoušek.

Řada našich studentů každoročně obsazuje přední místa v nejrůznějších odborných soutěžích, jako jsou např. olympiády, středoškolská odborná činnost a další.