Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Pedagogický sbor

Pokud chcete některého učitele kontaktovat e-mailem, využijte školní adresu ve tvaru: prijmeni.jmeno@gykas.cz.

Příjmení a jméno Zkratka Kabinet Vyučované předměty Linka
Bartůněk Martin Bt 202 F, Tch 227 279 131
Beránková Anna Ber 112 Aj, Sv 277 279 134
Burkertová Lenka Br 102 Nj, M 277 279 125
Drha Ladislav Dr 107 PvP 277 279 127
Frič Čestmír Fr 2 Tv 277 279 132
Gazdová Vendula Ga 102 Čj, Nj 277 279 125
Hájková Dana Hj 116 Čj, Nj, Njs 277 279 137
Hančlová Helena Hn 005 Ch, Bi, CCh 277 279 133
Hladký Zbyněk Hd 100 Čj, Sv, Psy 277 279 123
Hořká Alena 202 M, Ms, Dif   277 279 131
Hřebík Lukáš Hb 202 F 277 279 131
Chudáček Vladimír Chu 203 F, If 277 279 142
Jech Jan Je 210 D, Ds 277 279 124
Jindřichová Eliška Jn 100 Hv, Bi, Nj 277 279 123
Kaupová Vladislava Kp 105 Sv, D, Ekns 277 279 138
Kotková Petra Kt 102 Fr, Hv 277 279 125
Koudelková Barbora Kd 010 Ch, Bi, CB 277 279 129
Kubíček Vladimír Kb 105 D 277 279 138
Macková Šárka Mc 100a Čj, VV, Dvu 277 279 123
Machová Edita Mach 005 Ch, Bi 277 279 133
Miler Hynek Mi 202 M, F, CsF, Dif 277 279 131
Murysová Lucie Mu 010 M, Bi, Bis 277 279 129
Narwová Michaela Nr 301 Nj, D 277 279 130
Novotný Mikuláš Nov 2 Tv 277 279 132
Palmeová Alena Pm 301 AJ, Fj, Fjs 277 279 130
Pásková Olga Ps 105 Čj 277 279 138
Pavlíčková Michaela Pa 301 Aj, Fr 277 279 130
Pirková Martina Pi 210 Aj, D 277 279 124
Piskáčková Martina Pk 105 Čj 277 279 138
Plocková Jaroslava Pl 010 Bi 277 279 129
Procházka Martin Pr 105 Čj, D 277 279 138
Revenda Václav Rv 205, 206 If 277 279 139
Rohanová Markéta Ro 005 Aj, Bi, Ch 277 279 133
Schmiedová Pavla Sch 5 Bi, Ch 277 279 133
Smejkalová Jitka Sm 210, 002 Z, Tv 277 279 124
Stamatova Emilia St 112 Aj, Ak 277 279 134
Synková Kateřina Sn 100a Psy, Zsv 277 279 123
Šídlová Blanka Ši 102, 002 Fr, Tv, Sv 277 279 125
Šimková Markéta Šv 102, 002 Nj, Tv 277 279 125
Štiková Jana Št 112 Aj 277 279 134
Šupejová Petra Šj 210 M, Z 277 279 124
Šupková Kateřina Šp 112 Aj 277 279 134
Taušová Jana Ta 205, 206 If 277 279 139
Tomková Michala To 206 If 277 279 139
Úlehla Vojtěch Ule 202 Z, M, F 277 279 131
Veselá Iva Vi 002 Tv 277 279 132
Veselý Tomáš Ve 002 Tv 277 279 132
Vokál Vladimír Vk 105 Svs 277 279 138
Zámečník Matěj  Zč 100 Vv 277 279 123

 

 

  Příjmení Jméno   Předměty kabinet
1. Bartůněk Martin ex. Fy, Tch 202
2. Buchta Petr   Sv 105
3. Burketová  Lenka   Nj, M 102
4. Cikánková Olena   Aj 112
5. Čadek Jan   If 205,206
6. Florek Anton   Fy  203
7. Foltýnek Tomáš   Hv 100
8. Gazdová Vendula   Čj, Nj 102
9. Gřešek Radoslav   Z 210
10. Hájková Dana   Čj, Nj 116
11. Hančlová Helena   Bi, Che 005
12. Hladký Zbyněk   Čj, Sv 100
13. Hořká Alena   M, Dg 202
14. Chudáček Vladimír   Fy, Inf 203
15. Jech Jan   D 210
16. Kanta Antonín   Tv 002
17. Kaupová Vladislava   D, Sv 105
18. Kotková Petra   Fj, Hv 102
19. Koudelková Barbora   Bi, Che 010
20. Krupařová Monika   Tv, Ov 002
21. Kubíček Vladimír   Čj, D, Mv 105
22. Macková Šárka   Čj, Vv 100a
23. Malá Nona   Aj 112
24. Menoušek Radek   Hv 100
25. Miler Hynek   Fy, M 107
26. Murysová Lucie   Bi, M 010
27. Muzikář  Petr   Fy 203
28. Nefe Ivan   Ek 106a
29. Palmeová Alena   AJ-FJ 301
30. Pásková Olga   Čj, Tv 105
31. Pavlíčková Michaela   Aj, Fj 301
32. Pirková Martina   Aj, D 210
33. Piskáčková Martina   Čj 105
34. Plocková Jaroslava   Bi, Tv 010
35. Revenda Václav   Inf, Che 205,206
36. Rod Jiří ex. Zp  
37. Rohanová Markéta   Bi, Che, Aj 005
38. Slavíková Inka ex. Psy 105
39. Smejkalová Jitka   Z, Tv 210
40. Stamatova Emilia   Aj 112
41. Šídlová Blanka   Fj, Tv 102
42. Šimková Markéta   Nj, Tv 102
43. Štiková Jana   Aj 112
44. Šupejová Petra   M, Z 107
45. Tesař Jaromír   Che, M 005, 202
46. Veselá  Anna   ČJ, Sv 105
47. Veselá  Iva    Tv 002
48. Veselý Tomáš   Tv 002
49. Vokál Vladimír ex. Sv 105
50. Zámečník Matěj   Vv 100a