Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Vítejte na stránkách našeho gymnázia

Slavnostní předání maturitního vysvědčení

Dne 31. 5. 2019 bylo v aule gymnázia slavnostně předáno maturitní vysvědčení úspěšným maturantům z 8.E a 8.F. Po nástupu, který doprovázel zpěv studentské hymny Gaudeamus igitur, následoval proslov PaedDr. Jana Jecha a ředitele gymnázia Mgr. Tomáše Huška. Studenti si poté převzali maturitní vysvědčení společně se vzpomínkovou plaketou absolventa gymnázia. Závěr této slavnostní akce obohatili klavírním duem dva úspěšní absolventi. Všem maturantům přejeme hodně štěstí na další cestě životem.

Slavnostní předávání maturitního vysvědčeníÚspěšní maturanti ze tříd 8.E a 8.F (šk. rok 2018/2029)

Přihlášení do Bakalářů

Omluvte prosím komplikovanější přihlášení do Bakalářů, které je v řešení. Zatím postupujte dle pokynů níže:

 

Projekt Můžeš podnikat

V pondělí 13. května se studenti sext zúčastnili vzdělávacího programu MŮŽEŠ PODNIKAT,  jehož „cílem je inspirovat studenty k podnikavosti a podpořit je na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti“ formou sdílení zkušeností podnikatelů z jejich životní praxe. V současnosti je do projektu zapojeno kolem 160 podnikatelů, kteří ve dvojicích vedou seminář. Našim studentům se představila Marcela Hrubošová (Finance pro radost) a Martin Slanina (faama.cz).

Více o projektu MŮŽEŠ PODNIKAT: https://muzespodnikat.cz

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvních ročníků a prim.

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvních ročníků a prim se budou konat 24. 6. 2019 (pondělí) v 18:00 v prostorách gymnázia.

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno z provozních důvodů na dny 27. 6. a 28. 6. 2019. Vysvědčení za II. pololetí šk. roku 2018/2019 se bude předávat ve středu 26. 6. 2019 v 8:00.

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek ZDE.

Poslední zvonění

V pátek 26. 4. 2019 proběhlo poslední zvonění studentů 8.E a 8.F, v rámci kterého si maturanti připravili bohatý program pro své mladší spolužáky. Po obdržení vysvědčení za II. pololetí se studenti vydali na slavnostní průchod školou za přítomnosti všech studentů gymnázia, kteří je doprovodili bouřlivým potleskem. Úspěšné studium všichni zakončili symbolickým zazvoněním na "slaďárenský" zvon. Maturanti nakonec poděkovali jednotlivým vyučujícím a třídním učitelům v aule gymnázia.
V areálu školySlavnostní průchod školouPoděkování pedagogům

Informace k přijímacímu řízení

Zákonní zástupci uchazečů o přijetí na Gymnázium Karla Sladkovského mají možnost, po předchozí domluvě na sekretariátu školy, se seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí o výsledcích přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na www stránkách školy v úterý 30. 4. 2019. Pořadí jednotlivých uchazečů bude uvedeno pod registračním číslem, zaslaným v pozvánce k přijímacím zkouškám.

 

Od studenta GYKASu přes diplomata a kandidáta na prezidenta do funkce senátora

Studenti si často kladou otázku nad smyslem gymnaziálního studia a jeho všeobecného zaměření s ohledem na budoucí uplatnění. Určitou odpověď jim přinesla návštěva bývalého studenta, Mgr. Pavla Fischera, který během hodinové diskuse mluvil nejen o praktickém významu středoškolského a vysokoškolského studia na trhu práce, ale především o každodenním vzdělávání, které je nezbytné pro adekvátní výkon konkrétní profese. Mgr. Pavel Fischer studentům představil práci a poslání diplomata, život a studium ve Francii, promluvil o odpovědnosti, kterou obnáší práce velvyslance, ředitele bezpečnostně-multilaterální sekce na Ministerstvu zahraničních věcí a v současné době senátora a předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Studenti se zajímali o Fischerovu práci v Kanceláři prezidenta republiky během mandátu Václava Havla a jeho motivaci kandidovat na prezidenta. Celá beseda byla proložena vzpomínkami na studentská léta, jež Mgr. Pavel Fischer reflektoval optikou životních zkušeností a pracovní kariéry, které vyšel vstříc, když před 36 lety opouštěl budovu gymnázia s maturitním vysvědčením v ruce.

Mgr. Pavel Fišer