Gymnázium Karla Sladkovského

T

Aktuální sdělení

1.7.2016
Studenti, kteří jsou přihlášení k maturitní zkoušce v podzimním termínu 2016 si mohou ve škole vyzvednout výpis své přihlášky. Doporučujeme předem zavolat...
27.6.2016
Gymnázium Karla Sladkovského ve spolupráci s DDM Praha 3 (ULITA) připravilo pro žáky nižšího gymnázia ...
20.6.2016
Maturanti mají v kanceláři školy (místnost 106) připraveny k vyzvednutí své protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky. Žádáme maturanty, aby...
20.6.2016
Studenti, kteří chtějí skládat maturitní zkoušku v podzimním termínu 2016 (řádný nebo opravný termín), musí nejpozději v pondělí 27.6.2016 odevzdat...
2.6.2016
Ve čtvrtek 2.6.2016 proběhla v učebně 201 zajímavá přednáška Doc. RNDr. Yvonne Němcové, Ph.D. z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK s názvem "Kdo...
31.5.2016
Výsledky druhého kola přijímacího řízení do osmiletého studia a seznam přijatých uchazečů najdete v rubrice...
24.5.2016
Přihláška SEPTIMY a 3.A VLTAVA 2016!!! vytisknete ze stránek ...
24.5.2016
Cyklokurz 6.E, F POZOR ZMĚNA!!! Sraz a doprava: vlakem v...

Rychlé odkazy

Informace o kontaktech na školu a její zaměstnance naleznete v rubrice O Škole.

Programy, kterými lze prohlížet dokumenty na našem webu, můžete stáhnout v sekci Pro studenty » Ke stažení.

Naše gymnázium otevírá ve školním roce 2016/2017 čtyřleté i osmileté studium 

Gymnázium Karla Sladkovského vyhlašuje

druhé kolo přijímacího řízení do osmiletého studia pro školní rok 2016/2017.

Podrobné informace včetně termínů, kritérií a možnosti prominutí přijímacích zkoušek jsou uvedeny v rubrice STUDIUM - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

V rubrice přijímací zkoušky najdete podrobnější informace o přijímacím řízení

V rubrice přijímací zkoušky najdete také informace o možnosti vyjádření k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci přijetí ke vzdělávání na střední škole.

V letošním roce nabízíme žákům čtvrtých a pátých ročníků základních škol možnost navštěvovat ZDARMA náš Klub deskových her, který probíhá každý pátek od 14:00 do 16:30 v učebně 204. Klub je samozřejmě určen i pro všechny studenty našeho gymnázia.

Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Praha 3 - Ulita pro Vaše děti pravidelně připravujeme nabídku zájmových kroužků. Kroužky mohou v případě dostatečného počtu zájemců probíhat v budově našeho gymnázia. 

        Studenti našeho gymnázia v minulých letech zaznamenali úspěch světového formátu. Získali hned dvě ocenění na celosvětové soutěži INTEL ISEF v USA. Fotografie z Los Angeles si mužete prohlédnout v této fotogalerii. Škola je podpořila v rámci projektu EU Fyzikou a chemií k technice.

       Gymnázium Karla Sladkovského získalo grant Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA). Projekt s názvem PORTA SCIENTIARUM NATURALIUM (Brána přírodních věd) byl zahájen 1. 2. 2012 běžel do 31. srpna 2013. Projekt byl zaměřen na inovace ve výuce matematiky, fyziky, chemie a informatiky. V rámci projektu se připravily inovace ve výuce fyziky, chemie a matematiky prostřednictvím nových pomůcek, počítačem řízených experimentů, nových elektronických a elektrotechnických sad, použití nových fyzikálních a matematických modelů, výukových bloků na interaktivní tabuli, zajímavých exkurzí, besed s významnými odborníky z univerzit a vědeckých pracovišť. Do výuky byly zařazeny nové výběrové semináře pro studenty se zájmem o fyziku, matematiku, programování a informatiku. V rámci projektu byla také zřízena pro studenty nová technická knihovna s elektronickým katalogem. Další informace najdete v rubrice projektu PORTA SCIENTIARUM NATURALIUM.

Důležité odkazy

  • v rubrice přijímací zkoušky naleznete informace o přijímacím řízení na naše gymnázium
  • v rubrice jak se u nás studuje najdete podrobný popis nabízených volitelných předmětů, seminářů, jazyků i zájmových kroužků na našem gymnáziu
  • v rubrice fotogalerie najdete fotografie z akcí našeho gymnázia, včetně zahraničních cest, studijních pobytů a sportovních soutěží
  • v rubrice o škole naleznete informace o kontaktech na naše gymnázium a jeho zaměstnance
  • informace o letošním maturitním plesu najdete v této rubrice


© 2010 - Webdesign, webmaster: Hynek Miler