škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Vítejte na stránkách našeho gymnázia

Maturitní zkoušky
a jednotné přijímací zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 23. 3. 2020 tiskovou zprávu k plánovanému průběhu maturitní zkoušky, jednotné přijímací zkoušky a závěrečné zkoušky v souvislosti s řešením mimořádné situace v důsledku šíření koronavirové nákazy. Celý text tiskové zprávy naleznete na webu MŠMT pod tímto odkzem:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni.

Omezení provozu školy

V návaznosti na šíření koronaviru a s tím souvisejícími opatřeními omezujeme provoz školy, co do fyzické přítomnosti a kontaktu osob, na nutné minimum.

Pro komunikaci s kanceláří školy použijte e-mail info@gykas.cz a tel. č. 222 721 118.

Pro komunikaci s vedením a učiteli použijte kontakty uvedené ZDE.

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce ZDE.

Výuka v době platnosti opatření
Zákazu osobní přítomnosti žáků
ve škole

V době platnosti opatření se budou žáci školy vzdělávat distanční formou. Podklady pro výuku budou postupně zveřejňovány v prostředí Moodle. V případě technických dotazů, problémů kontaktujte koordinátora ICT prostřednictvím e-mailu revenda.vaclav@gykas.cz.

Zrušení lyžařského kurzu Saalbach

Z důvodů rizik spojených s šířením koronaviru a v návaznosti na opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví jsme se rozhodli lyžařský kurz v termínu 15.-20. 3. 2020 zrušit a zvolit náhradní řešení.

Bližší informace ZDE.

Zákaz osobní přítomnosti 
žáků ve škole

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu bylo vydáno mimořádné opatření, které zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základních, středních školách, odborných učilištích a vysokých školách. Toto opatření je účinné od 11. 3. 2020. Délka jeho trvání není stanovena.

Z těchto důvodů rušíme od 11. 3. 2020 až do odvolání výuku na naší škole. Po dobu trvání opatření budou informace, zadání a podklady pro samostudium žáků distribuovány elektronicky. Bližší informace budou zveřejněny na www stránkách školy a zaslány elektronicky zákonným zástupcům.

Nově získané informace budeme obratem průběžně sdělovat.

Mimořádné opatření uzavření základních, středních a vysokých škol ZDE

Mimořádné opatření konání akcí nad 100 osob ZDE

Koronavirus COVID-19:

Odkazy a kontakty ZDE

Pravidla týkající se cestování do/ze zahraničí ZDE

Informace ohledně možného
výskytu koronaviru

V souvislosti se současnou situaci ohledně možného výskytu koronaviru COVID-19 uvádíme, že všechny relevantní informace o situaci kolem možného výskytu koronaviru jsou uvedeny na portálu bezpecnost.praha.eu, který je průběžně aktualizován. Odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy situaci neustále monitoruje a je v nepřetržitém kontaktu se složkami integrovaného záchranného systému, Hygienickou stanicí hl. m. Prahy a dalšími subjekty.

Na úrovni školy zatím nerealizujeme žádná opatření, omezení. Pokud by došlo ke změně, budeme neprodleně v této záležitosti informovat žáky a jejich zákonné zástupce.

Přihlášky ke vzdělávání do osmiletého a čtyřletého studijního programuInformace o příjímacím řízení ZDE.

O humanitních vědách s prof. PhDr. Václavem Bělohradským

V souvislosti se 120. výročím otevření budovy gymnázia jsme si v prosinci připomněli řadu významných absolventů. Jedním z nich je i prof. Václav Bělohradský, filosof a sociolog, který přijal pozvání a 14. února navštívil gymnázium. Tentokrát nikoliv jako student, ale jako přednášející. V prostorách auly se pro třídy vyšších ročníků rozhovořil o humanitních vědách a jejich proměnách v českém prostředí ve 20. století s přesahem do současnosti, kdy představil aktuální zaměření humanitních věd na problematiku tzv. antropocénu.
prof PhDr. Václav Bělohradský

Odstávka programu Bakaláři

Dovolujeme si upozornit na plánovanou odstávku programu Bakaláři v době jarních prázdnin. Důvodem je instalace nové verze. Děkujeme za pochopení.

Den otevřených dveří

Druhý den otevřených dveří se ve šk. roce 2019/2020 uskutečnil v úterý 4. 2. 2020. V 17:15 proběhla v aule prezentace gymnázia a setkání s vedením školy.  Od 18:00 následovala prohlídka prostor spojená se zajímavým programem, který si pro zájemce o studium připravili v odborných učebnách učitele společně se studenty.

 DOD_aulaDOD

Lyžařský kurz 2.E - Herlíkovice v Krkonoších

 

 

 Více fotek bude postupně přibývat ve Fotogalerii.

Gymnázium Karla Sladkovského v pořadu Z metropole na ČT1

Odkaz na pořad Z metropole ZDE (stopáž v čase 20:30).

Konzultační podvečer

Dovolujeme si tímto pozvat zákonné zástupce žáků školy na konzultační podvečer s jedn. pedagogy, který se uskuteční ve čtvrtek 16. 1. 2020 v čase 17:00 - 19:00.

Maturitní ples gymnázia

Ve středu 8. 1. 2020 proběhl již tradičně v sále pražské Lucerny 65. maturitní ples, jehož součástí byla imatrikulace žáků prim a  1. ročníku gymnázia.

Maturitní_ples_2019_2020

Česká mše vánoční

Stejně jako každý rok si i v prosinci 2019 všichni studenti a učitelé mohli poslechnout Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby pod vedením Mgr. Václava Revendy v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Česká mše vánoční v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad

Obhajoba grantů SPGS

Spolek příznivců Gymnázia Sladkovského (SPGS) si dovoluje informovat, že obhajoba - představení grantů se bude konat 10.12. 2019 (úterý) od 18.00 hod v místnosti č. 108.

Oslavy 120. výročí otevření budovy

Ve dnech 2. 12. až 6. 12. 2019 budou probíhat oslavy 120. výročí otevření budovy Gymnázia Karla Sladkovského.

Pozvánka k oslavám ZDE.

Výsledky voleb do školské rady

ZDE.

Charitativní sbírka potravin

Ve dnech 2.12. a 3.12. bude na našem gymnáziu probíhat charitativní sbírka potravin v souvislosti s celosvětovým svátkem dárcovství, který nese název Giving Tuesday. Letos tento svátek připadá na úterý 3.12. a studenti ze 7.E se letos rozhodli naší školu do tohoto projektu zapojit. Každý student či učitel se může zúčastnit tím, že přinese v daných dnech nějakou trvanlivou potravinu či drogerii, která následně poputuje do potravinové banky a z ní přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi či lidem bez domova.
Vaše příspěvky můžete do školy nosit v pondělí od 7:30 - 12:00 a v úterý od 7:30 - 9:00. Těšíme se na vás a na každý váš příspěvek! Plakát Giving Tuesday ZDE.

Maturitní ples

Informace k 65. maturitnímu plesu Gymnázia Karla Sladkovského najdete ZDE. 

Přípravné kurzy

Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. ročníků ZŠ.

Vážení zájemci o přípravné kurzy,
v letošním školním roce bude naše gymnázium pořádat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky 5. tříd z českého jazyka a matematiky. V období ledna až dubna proběhne 12 dvouhodinových výukových bloků.
Kurzy budeme otevírat při minimálním počtu 15 účastníků v jednom kurzu, maximální naplněnost jednoho kurzu bude 20 účastníků. Nabízíme dva kurzy pro žáky 5. ročníků ZŠ ve dvou různých termínech.

Časové rozvržení:
Kurzy A1: každé úterý od 14. 1. 2020 do 7. 4. 2020
Kurzy A2: každou středu od 15. 1. 2020 do 8. 4. 2020
V době jarních prázdnin 17. 2. - 21. 2. 2020 se kurzy nekonají.

Místo konání: budova Gymnázia Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 900/8, 1. patro
Cena kurzu: 1 600Kč
Elektronickou přihlášku vyplňte ZDE (pro šk. rok 2019/2020 je od 21. 1. 2020 odkaz již neaktivní)

Den otevřených dveří

První den otevřených dveří se ve šk. roce 2019/2020 uskuteční v úterý 26. 11. 2019 v čase od 17:00 do 19:00. V 17:15 proběhne v aule gymnázia (2. patro) prezentace gymnázia a setkání s vedením školy. Od 18:00 následuje možná prohlídka prostor spojená se zajímavým programem v jednotlivých odborných učebnách. Vedení školy a celý pedagogický sbor Gymnázia Karla Sladkovského se těší na viděnou.

Robosoutěž

V pátek 22.11. se studenti 7.E zúčastnili Robosoutěže pro střední školy pořádané Fakultou elektrotechnickou ČVUT. I přesto, že konkurence byla veliká a v pátečním kole bylo 44 týmů, si studenti odnesli krásné 9. místo. Gratulujeme.
Robosoutěž

Volby členů školské rady

Volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky se konají v termínu 19. 11. 2019 (od 8:00 do 19:00) a 20. 11. 2019 (od 8:00 do 15:00). Návrhy kandidátů a více informací najdete ZDE.

Třídní schůzky

Dovolujeme si pozvat všechny rodiče/zákonné zástupce na třídní schůzky, které se budou konat v úterý 19. 11. 2019 od 18:00. V době do 20:00 bude možné využít konzultací s jedn. pedagogy.

Stávka učitelů dne 6. 11. 2019

Vážení žáci, zákonní zástupci.

Na základě rozhodnutí učitelů naší školy připojit se ke stávce plánované na 6. 11. 2019 oznamuji, že pokud nedojde k odvolání stávky, bude ve středu 6. 11. 2019 přerušen provoz školy v plném rozsahu. Omlouváme se za případné komplikace a věříme ve Vaše pochopení postoje našich učitelů.

Mgr. Tomáš Hušek

     ředitel školy

Informace o stávce učitelů

Vážení žáci, zákonní zástupci. V návaznosti na stávku učitelů vyhlášenou odborovou organizací na středu 6. 11. 2019 Vás chci informovat o možnosti připojení se učitelů Gymnázia Karla Sladkovského k této stávce. Zda tomu tak bude, záleží na stanovisku, které učitelé učiní v pondělí odpoledne na jednání svolaném odborovou organizací. V případě připojení se ke stávce Vás budeme obratem informovat o tom, zda bude provoz školy pouze omezen nebo přerušen.

Mgr. Tomáš Hušek
    ředitel školy

Volby do Školské rady - návrh kandidátů

Informace k volbám do Školské rady a návrhu kandidátů (za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků) najdete ZDE.

Zájezd do Gruzie 12.-19. 10. 2019

 

Naše gymnázium každoročně pořádá expedici do Gruzie a nebylo tomu jinak i v letošním školním roce. Během této školní akce měli žáci možnost seznámit se nejen s tamější krásnou přírodou, kulturou, tradicemi, ale i s životem velkoměsta. Absolvovali několik turistických výletů civilizací nedotčenou krajinou, navštívili historické památky, města, městečka i vesnice. Navštívili školu, ve které jim bylo umožněno vstoupit do vyučovacích hodin a sledovat výuku. V návaznosti na výuku dějepisu byla zajímavá návštěva rodiště a muzea J. V. Stalina. Pobyt v Gruzii si velmi užili, domů si pak přivezli mnoho neopakovatelných zážitků, poznatků a vzpomínek.

Více informací a fotek ZDE.

Žádost o granty ze SPGS

Společnost příznivců Gymnázia Karla Sladkovského (SPGS) si dovoluje informovat, že termín podání grantů je 1. 11. 2019.
Vyplněné, vedením školy potvrzené, žádosti prosím zasílejte na e-mail: spgs.predseda@gmail.com a spgs.tajemnik@gmail.com .
Formulář ke stažení naleznete  na: http://www.gykas.cz/granty.
Termín obhajob - představení grantů členům SPGS bude 5.11.2019 od 17.00 hod.
Přejeme mnoho zajímavých, realizovatelných a škole a studentům prospěšných nápadů.
 

Žižkovský podzim - koncert Barokní perly

V rámci oslav 120. výročí postavení budovy školy se v aule našeho gymnázia uskutečnil koncert Barokní perly.  Více informací o programu ZDE.

Barokní perlyBarokní perly

Schůzka Spolku příznivců Gymnázia Karla Sladkovského

Srdečně zveme všechny zájemce na první schůzku Spolku příznivců Gymnázia Karla Sladkovského v tomto školním roce, která se bude konat 1. 10. 2019 od 18:00 v učebně 108. Hlavním tématem bude rozpočet a příprava maturitního plesu 2020.

Zájezd do Paříže 15.-20. 9. 2019

Poznávací zájezd do Paříže, kterého se zúčastnilo 20 studentů našeho gymnázia, je zdárně za námi. Po několika letech výměnných a studijních pobytů byl zase milým zpestřením. Jak je již zvykem, celou akci jsme absolvovali společně s Gymnáziem prof. J. Patočky. Více informací a fotek ZDE.

Paříž

Zájezd do severní Anglie a Skotska 4.-12. 9. 2019

Na začátku školního roku 2019/20 se vydala skupina 50 studentů vyššího gymnázia poznávat severní Anglii a Skotsko. Více informací a fotek ZDE.

Zájezd do severní Anglie a Skotska ve šk. r. 2019/2020.

Žáci 4. E se zúčastnili únikové hry

Žáci 4. E se zúčastnili tzv. únikové hry Fakescape, resp. její novější verze určené pro studenty nižšího gymnázia. Protože hra nadchla už několik desítek studentů, přišla si celou akci natočit Česká televize. Na programu ČT Art se tak „blýskla“ celá kvarta jako kolektiv, ale i jedna studentka a jeden student, kteří reportéru ČT poskytli rozhovor. Více informací ZDE.

Úniková hra Fakescape

Přivítání žáků prim a 1. ročníku

V historické aule našeho gymnázia proběhlo slavnostní přivítání studentů prvních ročníků osmiletého a čtyřletého studijního oboru. Studenty osobně přivítal ředitel gymnázia Mgr. Tomáš Hušek.

Přivítání žáků prim a prvního ročníku v aule gymnázia

Příspěvek na záchranu Amazonského deštného pralesa

Třída 6.E přispěla na záchranu Amazonského deštného pralesa v rezervaci el Paraíso v Ekvádoru.

Anakonda Kondor

Adaptační kurz prim

První fotky z adaptačního kurzu prim ZDE. 

Exkurze Černínský palác

Na konci června se studenti 5.E měli možnost zúčastnit exkurze na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v Černínském paláci.

Slavnostní vyhlášení výsledků předmětových soutěží a předání cen

Nakonci června proběhlo v prostorách multikulturního centra Atrium Žižkov slavnostní předání cen výhercům předmětových soutěží, kteří se umístili na 1.-3.místě. Tato akce byla organizována pořadateli obvodních kol vědomostních soutěží MŠMT. Za Gymnázium Karla Sladkovského se akce zúčastnilo 22 žáků za předměty Aj, Nj, Bi, M, Z, Fy a Čjl. Gratulujeme.

Předání odměn úspěšným účastníkům literární soutěže, lingvistické soutěže a olympiády z ČJL

Dne 21. 6. 2019 byly v aule gymnázia slavnostně předány věcné dary a finanční poukázky úspěšným řešitelům soutěží z ČJL. Gratulujeme.

Vyhlášení výsledků soutěží z ČJLPředání cen - soutěže z ČJL

Návštěva maturitní třídy 4.B, rok maturity 1979

Naše gymnázium v červnu navštívili absolventi třídy 4.B, maturitní ročník 1979. Bývalí studenti společně, po téměř 40 letech, usedli do školních lavic své bývalé kmenové třídy. V prostorách gymnázia tak zavzpomínali na svá středoškolská léta. Děkujeme za návštěvu.

Absolventi, rok maturity 1979.

Předání odměn úspěšným řešitelům matematických soutěží

Dne 12. 6. 2019 byly v aule gymnázia slavnostně předány věcné dary a finanční poukázky 59 úspěšným řešitelům matematických soutěží - Pythagoriáda, Matematická olympiáda. Gratulujeme.

Předávání cen úspěšním řešitelům matematických soutěžíPředávání cen úspěšným řešitelům matematických soutěží.

Slavnostní předání maturitního vysvědčení

Dne 31. 5. 2019 bylo v aule gymnázia slavnostně předáno maturitní vysvědčení úspěšným maturantům z 8.E a 8.F. Po nástupu, který doprovázel zpěv studentské hymny Gaudeamus igitur, následoval proslov PaedDr. Jana Jecha a ředitele gymnázia Mgr. Tomáše Huška. Studenti si poté převzali maturitní vysvědčení společně se vzpomínkovou plaketou absolventa gymnázia. Závěr této slavnostní akce obohatili klavírním duem dva úspěšní absolventi. Všem maturantům přejeme hodně štěstí na další cestě životem.

Slavnostní předávání maturitního vysvědčeníÚspěšní maturanti ze tříd 8.E a 8.F (šk. rok 2018/2029)

Přihlášení do Bakalářů

Omluvte prosím komplikovanější přihlášení do Bakalářů, které je v řešení. Zatím postupujte dle pokynů níže:

 

Projekt Můžeš podnikat

V pondělí 13. května se studenti sext zúčastnili vzdělávacího programu MŮŽEŠ PODNIKAT,  jehož „cílem je inspirovat studenty k podnikavosti a podpořit je na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti“ formou sdílení zkušeností podnikatelů z jejich životní praxe. V současnosti je do projektu zapojeno kolem 160 podnikatelů, kteří ve dvojicích vedou seminář. Našim studentům se představila Marcela Hrubošová (Finance pro radost) a Martin Slanina (faama.cz).

Více o projektu MŮŽEŠ PODNIKAT: https://muzespodnikat.cz

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvních ročníků a prim.

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvních ročníků a prim se budou konat 24. 6. 2019 (pondělí) v 18:00 v prostorách gymnázia.

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno z provozních důvodů na dny 27. 6. a 28. 6. 2019. Vysvědčení za II. pololetí šk. roku 2018/2019 se bude předávat ve středu 26. 6. 2019 v 8:00.

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek ZDE.

Poslední zvonění

V pátek 26. 4. 2019 proběhlo poslední zvonění studentů 8.E a 8.F, v rámci kterého si maturanti připravili bohatý program pro své mladší spolužáky. Po obdržení vysvědčení za II. pololetí se studenti vydali na slavnostní průchod školou za přítomnosti všech studentů gymnázia, kteří je doprovodili bouřlivým potleskem. Úspěšné studium všichni zakončili symbolickým zazvoněním na "slaďárenský" zvon. Maturanti nakonec poděkovali jednotlivým vyučujícím a třídním učitelům v aule gymnázia.
V areálu školySlavnostní průchod školouPoděkování pedagogům

Informace k přijímacímu řízení

Zákonní zástupci uchazečů o přijetí na Gymnázium Karla Sladkovského mají možnost, po předchozí domluvě na sekretariátu školy, se seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí o výsledcích přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na www stránkách školy v úterý 30. 4. 2019. Pořadí jednotlivých uchazečů bude uvedeno pod registračním číslem, zaslaným v pozvánce k přijímacím zkouškám.

 

Od studenta GYKASu přes diplomata a kandidáta na prezidenta do funkce senátora

Studenti si často kladou otázku nad smyslem gymnaziálního studia a jeho všeobecného zaměření s ohledem na budoucí uplatnění. Určitou odpověď jim přinesla návštěva bývalého studenta, Mgr. Pavla Fischera, který během hodinové diskuse mluvil nejen o praktickém významu středoškolského a vysokoškolského studia na trhu práce, ale především o každodenním vzdělávání, které je nezbytné pro adekvátní výkon konkrétní profese. Mgr. Pavel Fischer studentům představil práci a poslání diplomata, život a studium ve Francii, promluvil o odpovědnosti, kterou obnáší práce velvyslance, ředitele bezpečnostně-multilaterální sekce na Ministerstvu zahraničních věcí a v současné době senátora a předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Studenti se zajímali o Fischerovu práci v Kanceláři prezidenta republiky během mandátu Václava Havla a jeho motivaci kandidovat na prezidenta. Celá beseda byla proložena vzpomínkami na studentská léta, jež Mgr. Pavel Fischer reflektoval optikou životních zkušeností a pracovní kariéry, které vyšel vstříc, když před 36 lety opouštěl budovu gymnázia s maturitním vysvědčením v ruce.

Mgr. Pavel Fišer

Přijímací zkoušky

Didaktické testy se konají v pátek 12.4.2019 nebo v pondělí 15.4.2019 (čtyřleté studium) a v úterý 16.4.2019 nebo ve středu 17.4.2019 (osmileté studium). Test z matematiky začíná v 8:30 hod. a test z českého jazyka v 10:50 hod. v budově naší školy. Rozdělení do tříd a další pokyny ke zkouškám budou zveřejněny na informačním panelu u hlavního vchodu. V pauze mezi didaktickými testy bude k dispozici učebna, kde Váš syn/Vaše dcera může strávit volný čas. Více informací ZDE.

Třídní schůzky

Dovolujeme si pozvat všechny rodiče/zákonné zástupce na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 3.4.2019 od 18:00. V době do 19:30 bude možné využít konzultací s jedn. pedagogy.

 

Pilotní projekt Live classes

Na počátku dubna se třída 2.A měla možnost zúčastnit online hodiny angličtiny, organizované britskou BBC a nakladatelstvím Pearson. Hodina byla vedena zkušeným rodilým mluvčím a studenti si tak mohli ověřit schopnost porozumět a komunikovat se zahraničním vyučujícím.

Více ZDE

Geografická přednáška

Na půdě gymnázia proběhla v únoru geografická přednáška českého cestovatele, fotografa, reportéra a publicisty Tomáše Kubeše. Ten žákům nižšího stupně gymnázia - tercie, kvarty, představil svou multimediální přednášku o vybraných státech východní Evropy. Studenty vyššího stupně gymnázia - sexty, septimy, zase zaujal svou zdokumentovanou expedicí po Kongu. Díky komornímu prostředí bylo možné zodpovědět řadu dotazů o promítaných místech.

ČernobylBukurešťský palác lidu

Konžská D1Domorodci v Kongu

Lyžařský kurz Alpy Rakousko (1.A,5.E,5.F)

První fotky ZDE.

 

 

Úniková hra Fakescape 

Studenti našeho gymnázia si úspěšně vyzkoušeli únikovou hru Fakescape. Tuto hru si zahrálo již více než 5 000 studentů na českých středních školách. Dosáhli 7. nejrychlejšího času – 15:40  .

Hru Fakescape,  která má podobu čtyř úkolů, v nichž se řešitelé postupně zabývají ověřováním informací, pracují s textem, zkoumají titulky ve zpravodajství a manipulaci s fotografiemi, vymysleli studenti z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Fakescape

Žádost o grant SPGS

SPGS si dovoluje informovat, že žádosti o granty (v tomto pololetí) je nutné odeslat do 26.03.2019 na e-mail: spgs.granty@gmail.com.
Obhajoba grantů proběhne 25.4.2018 od 17.00 hod v učebně č. 116.
Informace jak podat grant a potřebné formuláře naleznete na http://www.gykas.cz/granty.
Žádost o grant mohou podávat studenti, profesoři i zástupci z řad rodičů.

Řádná schůzka SPGS

SPGS si dovoluje pozvat příznivce a zájemce o práci v SPGS na řádnou schůzku, která se uskuteční 28.03.2019 od 18.00 hod v místnosti č. 108.

Návštěva Poslanecké sněmovny České republiky

Žáci septim navštívili Poslaneckou sněmovnu, při které se seznámili s historií Parlamentu České republiky. Měli také možnost prohlédnout si místa, kde probíhají politická jednání a to jak kuloáry, tak i jednací sál.

 Poslanecká sněmovna ČR

Divadelní klub

Činnost Divadelního klubu pokračuje i v tomto pololetí.
Zatímco studenti nižšího gymnázia měli v Národním divadle možnost obdivovat zpracování klasických
balad z Erbenovy Kytice, vyšší gymnázium zavítalo do Činoherního klubu na představení Ujetá ruka v režii Ondřeje Sokola.

 

Šachový turnaj

Dovolujeme si tímto pozvat studenty a pedagogy gymnázia na šachový turnaj, který se uskuteční v prostorách školy dne 27. 3. 2019 od 1. VH v učebně č. 013. Přihlášky je možné odevzdat do 22. 3. 2019. Garantem turnaje je Mgr. Vladimír Chudáček a Mgr. Petr Muzikář. Plakát akce ZDE.

 Výsledek obrázku pro šachy

Lyžařský kurz sekundy Benecko

Kurz proběhnul bez problémů, sněhu ubývá, ale lyžovali jsme. Nálada byla skvělá, sjezdovky, běžky, přednášky,....program nabitý.

FOTO  ZDE

 

 

 

 

Den otevřených dveří

 

 

 

 

 

Druhý den otevřených dveří se uskutečnil ve středu 20. 2. 2019 v čase od 17:00 do 19:00. V 17:15 proběhla v aule prezentace gymnázia a setkání s vedením školy. Od 18:00 následovala možná prohlídka prostor spojená se zajímavým programem v jednotlivých odborných učebnách.


Vedení školy a celý pedagogický sbor Gymnázia Karla Sladkovského Vám děkuje za zájem a hojnou účast.

 Den otevřených dveří

Maturitní ples gymnázia

Ve středu 9. 1. 2019 proběhl již tradičně v sále pražské Lucerny 64. maturitní ples, jehož součástí byla imatrikulace žáků primy a  1. ročníku gymnázia.

 

 

 

 

 

 

Česká mše vánoční

Stejně jako každý rok si i letos všichni studenti i učitelé mohli poslechnout Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby pod vedením Mgr. Václava Revendy v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Děkovný certifikát pro třídu 5.E

 

 za příspěvek na konto nadace Život dětem, zde.

 

Návštěva amerického diplomata

Beseda s americkým diplomatem

Dne 30. listopadu 2018 navštívil naši školu diplomat Douglas Morrow, který působí na Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR jako zástupce kulturního atašé a zároveň jako ředitel sítí Amerických center v České republice. Setkání bylo organizováno pomocí Kabinetu anglického jazyka a zúčastnili se ho studenti ze septim a oktáv.

Přátelská a velmi zajímavá diskuze proběhla na téma „Multikulturní vztahy a aktuální problémy dnešního světa“. Studenti byli také seznámeni s možnostmi jak se vzdělávat, pracovat i cestovat po USA.

Zájezd do Rakouska (Linz a Mauthausen)

Mauthausen

V rámci výuky NĚMECKÉHO JAZYKA byl do programu ve školním roce 2018/2019 zařazen jednodenní tematický zájezd (11.10.2018) se zaměřením na reálie Rakouska. Cílovými destinacemi byly koncentrační tábor MAUTHAUSEN a Muzeum budoucnosti AEC LINZ. Zájezdu se účastnili studenti vyššího gymnázia, především septimy a oktávy.

Cílem bylo umožnit studentům nejen uplatnit jazykové dovednosti, ale také se seznámit jak s minulostí, tak současnosti jedné z německy mluvících zemí - RAKOUSKA, jejíž historie je s naší úzce spjata. V moderním a interaktivním muzeu měli možnost nahlédnout do budoucnosti.

Fotogalerii naleznete zde.

Studijní pobyt v jihofrancouzském Montpellier

MontpellierV rámci výuky FRANCOUZSKÉHO JAZYKA byl na začátek školního roku 2018/2019 zařazen vícedenní studijní zájezd do Montpellier, který se uskutečnil v termínu 8. - 15. 9.2018 . Zářijové návštěvy Francie se už staly naší tradicí a my tedy máme zdárně za sebou další jednu z nich.

Foto  ZDE.      Více informací  ZDE. 

 

Expedice Gruzie 2018

Gruzie

Již tradičně se několik studentů našeho gymnázia vydalo do Gruzie, kde navštívili hory, kláštery, partnerskou školu a setkali se s lidmi s obrovským srdcem. Studenti na škole připravíli Gruzínský den - 13.12.2018.

 

Nová verze Bakaláři

 

 

Upozorňujeme žáky i rodiče, že po přechodu na novou verzi Bakalářů je webová aplikace přístupná na nové adrese: https://gykas.bakalari.cz

Výsledky druhého kola přijímacího řízení do čtyřletého studia pro školní rok 2018/ 2019 najdete v rubrice přijímací zkoušky.

Gymnázium Karla Sladkovského se řadí mezi nejlepší pražská gymnázia.

Úspěchy našich studentů v různých vědomostních soutěžích si můžete prohlédnout zde.

Úspěšnost našich absolventů u přijímacích zkoušek na VŠ se pohybuje kolem 95 %.

Učební plán vychází ze ŠvP a z generalizovaného učebního plánu MŠMT ČR.

O důležité informace již nepřijdete!

Nasdílejte si náš veřejný kalendář gymnazium.sladkovskeho@gmail.com a budete tak mít všechny aktuality vždy při ruce.

ŠVP

ŠVP je k nahlédnutí v kanceláři školy.