škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Vítejte na stránkách našeho gymnázia

Provozní doba kanceláře školy v době hlavních prázdnin

V době hlavních prázdnin je kancelář školy v provozu v pracovních dnech v době 8:30 - 12:00.

Exkurze Černínský palác

Na konci června se studenti 5.E měli možnost zúčastnit exkurze na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v Černínském paláci.

Slavnostní vyhlášení výsledků předmětových soutěží a předání cen

Nakonci června proběhlo v prostorách multikulturního centra Atrium Žižkov slavnostní předání cen výhercům předmětových soutěží, kteří se umístili na 1.-3.místě. Tato akce byla organizována pořadateli obvodních kol vědomostních soutěží MŠMT. Za Gymnázium Karla Sladkovského se akce zúčastnilo 22 žáků za předměty Aj, Nj, Bi, M, Z, Fy a Čjl. Gratulujeme.

Předání odměn úspěšným účastníkům literární soutěže, lingvistické soutěže a olympiády z ČJL

Dne 21. 6. 2019 byly v aule gymnázia slavnostně předány věcné dary a finanční poukázky úspěšným řešitelům soutěží z ČJL. Gratulujeme.

Vyhlášení výsledků soutěží z ČJLPředání cen - soutěže z ČJL

Návštěva maturitní třídy 4.B, rok maturity 1979

Naše gymnázium v červnu navštívili absolventi třídy 4.B, maturitní ročník 1979. Bývalí studenti společně, po téměř 40 letech, usedli do školních lavic své bývalé kmenové třídy. V prostorách gymnázia tak zavzpomínali na svá středoškolská léta. Děkujeme za návštěvu.

Absolventi, rok maturity 1979.

Předání odměn úspěšným řešitelům matematických soutěží

Dne 12. 6. 2019 byly v aule gymnázia slavnostně předány věcné dary a finanční poukázky 59 úspěšným řešitelům matematických soutěží - Pythagoriáda, Matematická olympiáda. Gratulujeme.

Předávání cen úspěšním řešitelům matematických soutěžíPředávání cen úspěšným řešitelům matematických soutěží.

Slavnostní předání maturitního vysvědčení

Dne 31. 5. 2019 bylo v aule gymnázia slavnostně předáno maturitní vysvědčení úspěšným maturantům z 8.E a 8.F. Po nástupu, který doprovázel zpěv studentské hymny Gaudeamus igitur, následoval proslov PaedDr. Jana Jecha a ředitele gymnázia Mgr. Tomáše Huška. Studenti si poté převzali maturitní vysvědčení společně se vzpomínkovou plaketou absolventa gymnázia. Závěr této slavnostní akce obohatili klavírním duem dva úspěšní absolventi. Všem maturantům přejeme hodně štěstí na další cestě životem.

Slavnostní předávání maturitního vysvědčeníÚspěšní maturanti ze tříd 8.E a 8.F (šk. rok 2018/2029)

Přihlášení do Bakalářů

Omluvte prosím komplikovanější přihlášení do Bakalářů, které je v řešení. Zatím postupujte dle pokynů níže:

 

Projekt Můžeš podnikat

V pondělí 13. května se studenti sext zúčastnili vzdělávacího programu MŮŽEŠ PODNIKAT,  jehož „cílem je inspirovat studenty k podnikavosti a podpořit je na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti“ formou sdílení zkušeností podnikatelů z jejich životní praxe. V současnosti je do projektu zapojeno kolem 160 podnikatelů, kteří ve dvojicích vedou seminář. Našim studentům se představila Marcela Hrubošová (Finance pro radost) a Martin Slanina (faama.cz).

Více o projektu MŮŽEŠ PODNIKAT: https://muzespodnikat.cz

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvních ročníků a prim.

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvních ročníků a prim se budou konat 24. 6. 2019 (pondělí) v 18:00 v prostorách gymnázia.

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno z provozních důvodů na dny 27. 6. a 28. 6. 2019. Vysvědčení za II. pololetí šk. roku 2018/2019 se bude předávat ve středu 26. 6. 2019 v 8:00.

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek ZDE.

Poslední zvonění

V pátek 26. 4. 2019 proběhlo poslední zvonění studentů 8.E a 8.F, v rámci kterého si maturanti připravili bohatý program pro své mladší spolužáky. Po obdržení vysvědčení za II. pololetí se studenti vydali na slavnostní průchod školou za přítomnosti všech studentů gymnázia, kteří je doprovodili bouřlivým potleskem. Úspěšné studium všichni zakončili symbolickým zazvoněním na "slaďárenský" zvon. Maturanti nakonec poděkovali jednotlivým vyučujícím a třídním učitelům v aule gymnázia.
V areálu školySlavnostní průchod školouPoděkování pedagogům

Informace k přijímacímu řízení

Zákonní zástupci uchazečů o přijetí na Gymnázium Karla Sladkovského mají možnost, po předchozí domluvě na sekretariátu školy, se seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí o výsledcích přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na www stránkách školy v úterý 30. 4. 2019. Pořadí jednotlivých uchazečů bude uvedeno pod registračním číslem, zaslaným v pozvánce k přijímacím zkouškám.

 

Od studenta GYKASu přes diplomata a kandidáta na prezidenta do funkce senátora

Studenti si často kladou otázku nad smyslem gymnaziálního studia a jeho všeobecného zaměření s ohledem na budoucí uplatnění. Určitou odpověď jim přinesla návštěva bývalého studenta, Mgr. Pavla Fischera, který během hodinové diskuse mluvil nejen o praktickém významu středoškolského a vysokoškolského studia na trhu práce, ale především o každodenním vzdělávání, které je nezbytné pro adekvátní výkon konkrétní profese. Mgr. Pavel Fischer studentům představil práci a poslání diplomata, život a studium ve Francii, promluvil o odpovědnosti, kterou obnáší práce velvyslance, ředitele bezpečnostně-multilaterální sekce na Ministerstvu zahraničních věcí a v současné době senátora a předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Studenti se zajímali o Fischerovu práci v Kanceláři prezidenta republiky během mandátu Václava Havla a jeho motivaci kandidovat na prezidenta. Celá beseda byla proložena vzpomínkami na studentská léta, jež Mgr. Pavel Fischer reflektoval optikou životních zkušeností a pracovní kariéry, které vyšel vstříc, když před 36 lety opouštěl budovu gymnázia s maturitním vysvědčením v ruce.

Mgr. Pavel Fišer

Přijímací zkoušky

Didaktické testy se konají v pátek 12.4.2019 nebo v pondělí 15.4.2019 (čtyřleté studium) a v úterý 16.4.2019 nebo ve středu 17.4.2019 (osmileté studium). Test z matematiky začíná v 8:30 hod. a test z českého jazyka v 10:50 hod. v budově naší školy. Rozdělení do tříd a další pokyny ke zkouškám budou zveřejněny na informačním panelu u hlavního vchodu. V pauze mezi didaktickými testy bude k dispozici učebna, kde Váš syn/Vaše dcera může strávit volný čas. Více informací ZDE.

Třídní schůzky

Dovolujeme si pozvat všechny rodiče/zákonné zástupce na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 3.4.2019 od 18:00. V době do 19:30 bude možné využít konzultací s jedn. pedagogy.

 

Pilotní projekt Live classes

Na počátku dubna se třída 2.A měla možnost zúčastnit online hodiny angličtiny, organizované britskou BBC a nakladatelstvím Pearson. Hodina byla vedena zkušeným rodilým mluvčím a studenti si tak mohli ověřit schopnost porozumět a komunikovat se zahraničním vyučujícím.

Více ZDE

Geografická přednáška

Na půdě gymnázia proběhla v únoru geografická přednáška českého cestovatele, fotografa, reportéra a publicisty Tomáše Kubeše. Ten žákům nižšího stupně gymnázia - tercie, kvarty, představil svou multimediální přednášku o vybraných státech východní Evropy. Studenty vyššího stupně gymnázia - sexty, septimy, zase zaujal svou zdokumentovanou expedicí po Kongu. Díky komornímu prostředí bylo možné zodpovědět řadu dotazů o promítaných místech.

ČernobylBukurešťský palác lidu

Konžská D1Domorodci v Kongu

Lyžařský kurz Alpy Rakousko (1.A,5.E,5.F)

První fotky ZDE.

 

 

Úniková hra Fakescape 

Studenti našeho gymnázia si úspěšně vyzkoušeli únikovou hru Fakescape. Tuto hru si zahrálo již více než 5 000 studentů na českých středních školách. Dosáhli 7. nejrychlejšího času – 15:40  .

Hru Fakescape,  která má podobu čtyř úkolů, v nichž se řešitelé postupně zabývají ověřováním informací, pracují s textem, zkoumají titulky ve zpravodajství a manipulaci s fotografiemi, vymysleli studenti z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Fakescape

Žádost o grant SPGS

SPGS si dovoluje informovat, že žádosti o granty (v tomto pololetí) je nutné odeslat do 26.03.2019 na e-mail: spgs.granty@gmail.com.
Obhajoba grantů proběhne 25.4.2018 od 17.00 hod v učebně č. 116.
Informace jak podat grant a potřebné formuláře naleznete na http://www.gykas.cz/granty.
Žádost o grant mohou podávat studenti, profesoři i zástupci z řad rodičů.

Řádná schůzka SPGS

SPGS si dovoluje pozvat příznivce a zájemce o práci v SPGS na řádnou schůzku, která se uskuteční 28.03.2019 od 18.00 hod v místnosti č. 108.

Návštěva Poslanecké sněmovny České republiky

Žáci septim navštívili Poslaneckou sněmovnu, při které se seznámili s historií Parlamentu České republiky. Měli také možnost prohlédnout si místa, kde probíhají politická jednání a to jak kuloáry, tak i jednací sál.

 Poslanecká sněmovna ČR

Divadelní klub

Činnost Divadelního klubu pokračuje i v tomto pololetí.
Zatímco studenti nižšího gymnázia měli v Národním divadle možnost obdivovat zpracování klasických
balad z Erbenovy Kytice, vyšší gymnázium zavítalo do Činoherního klubu na představení Ujetá ruka v režii Ondřeje Sokola.

 

Šachový turnaj

Dovolujeme si tímto pozvat studenty a pedagogy gymnázia na šachový turnaj, který se uskuteční v prostorách školy dne 27. 3. 2019 od 1. VH v učebně č. 013. Přihlášky je možné odevzdat do 22. 3. 2019. Garantem turnaje je Mgr. Vladimír Chudáček a Mgr. Petr Muzikář. Plakát akce ZDE.

 Výsledek obrázku pro šachy

Lyžařský kurz sekundy Benecko

Kurz proběhnul bez problémů, sněhu ubývá, ale lyžovali jsme. Nálada byla skvělá, sjezdovky, běžky, přednášky,....program nabitý.

FOTO  ZDE

 

 

 

 

Den otevřených dveří

 

 

 

 

 

Druhý den otevřených dveří se uskutečnil ve středu 20. 2. 2019 v čase od 17:00 do 19:00. V 17:15 proběhla v aule prezentace gymnázia a setkání s vedením školy. Od 18:00 následovala možná prohlídka prostor spojená se zajímavým programem v jednotlivých odborných učebnách.


Vedení školy a celý pedagogický sbor Gymnázia Karla Sladkovského Vám děkuje za zájem a hojnou účast.

 Den otevřených dveří

Maturitní ples gymnázia

Ve středu 9. 1. 2019 proběhl již tradičně v sále pražské Lucerny 64. maturitní ples, jehož součástí byla imatrikulace žáků primy a  1. ročníku gymnázia.

 

 

 

 

 

 

Česká mše vánoční

Stejně jako každý rok si i letos všichni studenti i učitelé mohli poslechnout Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby pod vedením Mgr. Václava Revendy v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad.

 

 

 

 

 

 

Děkovný certifikát pro třídu 5.E

 

 za příspěvek na konto nadace Život dětem, zde.

 

Návštěva amerického diplomata

Beseda s americkým diplomatem

Dne 30. listopadu 2018 navštívil naši školu diplomat Douglas Morrow, který působí na Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR jako zástupce kulturního atašé a zároveň jako ředitel sítí Amerických center v České republice. Setkání bylo organizováno pomocí Kabinetu anglického jazyka a zúčastnili se ho studenti ze septim a oktáv.

Přátelská a velmi zajímavá diskuze proběhla na téma „Multikulturní vztahy a aktuální problémy dnešního světa“. Studenti byli také seznámeni s možnostmi jak se vzdělávat, pracovat i cestovat po USA.

Zájezd do Rakouska (Linz a Mauthausen)

Mauthausen

V rámci výuky NĚMECKÉHO JAZYKA byl do programu ve školním roce 2018/2019 zařazen jednodenní tematický zájezd (11.10.2018) se zaměřením na reálie Rakouska. Cílovými destinacemi byly koncentrační tábor MAUTHAUSEN a Muzeum budoucnosti AEC LINZ. Zájezdu se účastnili studenti vyššího gymnázia, především septimy a oktávy.

Cílem bylo umožnit studentům nejen uplatnit jazykové dovednosti, ale také se seznámit jak s minulostí, tak současnosti jedné z německy mluvících zemí - RAKOUSKA, jejíž historie je s naší úzce spjata. V moderním a interaktivním muzeu měli možnost nahlédnout do budoucnosti.

Fotogalerii naleznete zde.

Studijní pobyt v jihofrancouzském Montpellier

MontpellierV rámci výuky FRANCOUZSKÉHO JAZYKA byl na začátek školního roku 2018/2019 zařazen vícedenní studijní zájezd do Montpellier, který se uskutečnil v termínu 8. - 15. 9.2018 . Zářijové návštěvy Francie se už staly naší tradicí a my tedy máme zdárně za sebou další jednu z nich. Poznat Francii ze všech úhlů vyjeli studenti kvint, sext a oktáv spolu se studenty GPJP. Jednalo se především o pobyt studijní, takže každé dopoledne našeho týdenního pobytu trávili studenti v jazykové škole, kde se zdokonalovali a zdokonalovali. Odpoledne jsme věnovali výletům do okolí. 

  Foto  ZDE.      Více  ZDE. 

Expedice Gruzie 2018

Gruzie

Již tradičně se několik studentů našeho gymnázia vydalo do Gruzie, kde navštívili hory, kláštery, partnerskou školu a setkali se s lidmi s obrovským srdcem. Studenti na škole připravíli Gruzínský den - 13.12.2018.

Přivítání studentů prvních ročníků

Přivítání studentů prvních ročníkůV historické aule našeho gymnázia proběhlo za účasti pedagogického sboru slavnostní přivítání studentů prvních ročníků osmiletého a čtyřletého studijního oboru.

Studenty osobně přivítala zastupitelka a radní MHMP
paní Ing. Mgr. Irena Ropková a nové vedení gymnázia.

Nová verze Bakaláři

 

Upozorňujeme žáky i rodiče, že po přechodu na novou verzi Bakalářů je webová aplikace přístupná na nové adrese: https://gykas.bakalari.cz

Výsledky druhého kola přijímacího řízení do čtyřletého studia pro školní rok 2018/ 2019 najdete v rubrice přijímací zkoušky.

Gymnázium Karla Sladkovského se řadí mezi nejlepší pražská gymnázia.

Úspěchy našich studentů v různých vědomostních soutěžích si můžete prohlédnout zde.

Úspěšnost našich absolventů u přijímacích zkoušek na VŠ se pohybuje kolem 95 %.

Učební plán vychází ze ŠvP a z generalizovaného učebního plánu MŠMT ČR.

O důležité informace již nepřijdete!

Nasdílejte si náš veřejný kalendář gymnazium.sladkovskeho@gmail.com a budete tak mít všechny aktuality vždy při ruce.

Web zcela v novém

Připravili jsme pro Vás web školy úplně v novém. Je

  • přehlednější

  • revidovaný

  • uživatelsky příjemnější

Bakaláři

Omluvte prosím komplikovanější přihlášení do Bakalářů, které je v řešení. Zatím postupujte dle pokynů níže:

Přihlásit se