škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Školní parlament

Šachový turnaj

Dovolujeme si tímto pozvat studenty a pedagogy gymnázia na šachový turnaj, který se uskuteční v prostorách školy dne 27. 3. 2019 od 1. VH v učebně č. 013. Přihlášky je možné odevzdat do 22. 3. 2019. Garantem turnaje je Mgr. Vladimír Chudáček a Mgr. Petr Muzikář. Plakát akce ZDE.

 Výsledek obrázku pro šachy