Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Pedagogický sbor

Pokud chcete některého učitele kontaktovat e-mailem, využijte školní adresu ve tvaru: prijmeni.jmeno@gykas.cz.

Příjmení a jméno Zkratka Kabinet Vyučované předměty
       
Bartůněk Martin, ext. Bt 202 F, Tch
Burkertová Lenka Br 102 Nj, M
Cikánková Olena Ci 112 Aj
Drhová Jana Dh 107 M
Gazdová Vendula Ga 102 Čj, Nj,Ls
Gřešek Radoslav 210 Z,Zs
Hájková Dana Hj 116 Čj, Nj, Njs
Hančlová Helena Hn 005 Ch, Bi, CCh
Hladký Zbyněk Hd 100 Čj, Sv, Psy
Hořká Alena 202 M, Ms, Dif  
Hušek Tomáš Hus 106 Ch
Chudáček Vladimír Chu 203 F, If
Jech Jan Je 210 D, Ds
Jindřichová Eliška Jn 100 Hv, Bi, Nj
Kaupová Vladislava Kp 105 Sv, D, Ekns
Kotková Petra Kt 102 Fr, Hv
Koudelková Barbora Kd 010 Ch, Bi, CB
Kubíček Vladimír Kb 105 D
Lachmanová Alena La 005 Ch, M
Macková Šárka Mc 100a Čj, VV, Dvu
Malá Nona Ml 112 Aj,Ak
Miler Hynek Mi 202 M, F, CsF, Dif
Möstl Roman Mos 107, 002 Z, Fr, Tv
Murysová Lucie Mu 010 M, Bi, Bis
Muzikář Petr Mz 203 F
Palmeová Alena Pm 301 Aj, Fjs
Pásková Olga Ps 105, 002 Čj
Pavlíčková Michaela Pa 301 Aj, Fr
Pirková Martina Pi 210 Aj, D
Piskáčková Martina Pk 105 Čj
Plocková Jaroslava Pl 010 Bi
Revenda Václav Rv 205, 206 If
Rohanová Markéta Ro 005 Aj, Ch, Bi
Smejkalová Jitka Sm 210, 002 Z, Tv
Stamatová Emília St 112 Aj, Ak
Šídlová Blanka Ši 102, 002 Fr, Tv, Sv
Šimková Markéta Šv 102, 002 Nj, Tv
Štiková Jana Št 112 Aj
Šupejová Petra Šj 210 M, Z
Taušová Jana Ta 205, 206 If
Tesař Jaromír Te 005, 202 Ch, M
Tomková Michala To 206 If
Vašková Anna Vs 105 Č, Ov, Sv
Veselá Iva Vi 002 Tv
Veselý Tomáš Ve 002 Tv
Vokál Vladimír, ext. Vk 105 Svs
Zámečník Matěj  Zč 100a Vv
  Příjmení Jméno   Předměty kabinet
1. Bartůněk Martin ex. Fy, Tch 202
2. Buchta Petr   Sv 105
3. Burketová  Lenka   Nj, M 102
4. Cikánková Olena   Aj 112
5. Čadek Jan   If 205,206
6. Florek Anton   Fy  203
7. Foltýnek Tomáš   Hv 100
8. Gazdová Vendula   Čj, Nj 102
9. Gřešek Radoslav   Z 210
10. Hájková Dana   Čj, Nj 116
11. Hančlová Helena   Bi, Che 005
12. Hladký Zbyněk   Čj, Sv 100
13. Hořká Alena   M, Dg 202
14. Chudáček Vladimír   Fy, Inf 203
15. Jech Jan   D 210
16. Kanta Antonín   Tv 002
17. Kaupová Vladislava   D, Sv 105
18. Kotková Petra   Fj, Hv 102
19. Koudelková Barbora   Bi, Che 010
20. Krupařová Monika   Tv, Ov 002
21. Kubíček Vladimír   Čj, D, Mv 105
22. Macková Šárka   Čj, Vv 100a
23. Malá Nona   Aj 112
24. Menoušek Radek   Hv 100
25. Miler Hynek   Fy, M 107
26. Murysová Lucie   Bi, M 010
27. Muzikář  Petr   Fy 203
28. Nefe Ivan   Ek 106a
29. Palmeová Alena   AJ-FJ 301
30. Pásková Olga   Čj, Tv 105
31. Pavlíčková Michaela   Aj, Fj 301
32. Pirková Martina   Aj, D 210
33. Piskáčková Martina   Čj 105
34. Plocková Jaroslava   Bi, Tv 010
35. Revenda Václav   Inf, Che 205,206
36. Rod Jiří ex. Zp  
37. Rohanová Markéta   Bi, Che, Aj 005
38. Slavíková Inka ex. Psy 105
39. Smejkalová Jitka   Z, Tv 210
40. Stamatova Emilia   Aj 112
41. Šídlová Blanka   Fj, Tv 102
42. Šimková Markéta   Nj, Tv 102
43. Štiková Jana   Aj 112
44. Šupejová Petra   M, Z 107
45. Tesař Jaromír   Che, M 005, 202
46. Veselá  Anna   ČJ, Sv 105
47. Veselá  Iva    Tv 002
48. Veselý Tomáš   Tv 002
49. Vokál Vladimír ex. Sv 105
50. Zámečník Matěj   Vv 100a