škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Učitelé
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
Rozpočet školy
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijmací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Kroužky
Zahraniční zájezdy
Maturitní ples
Akce školy
Technplaneta
DofE
Klub deskových her
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Ke stažení

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště  2017/2018

Výchovná poradkyně: Mgr. Šárka Macková

kabinet výtvarné výchovy, 1. patro

Konzultační hodiny: čtvrtek 4. a 5. vyučovací hodina

e-mail: sarka.mackova@seznam.cz

 

Školní psycholožka: PhDr. Táňa Široňová,

kabinet výchovného poradenství, 2. patro

PPP, Lucemburská 40, Praha 3,

tel. 222 714 077, 222 717 193

e-mail: psycholog.p3@seznam.cz

Konzultační hodiny ve škole každý lichý čtvrtek dopoledne, tzn. 3., 4., 5. vyučovací hodina

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů:

Mgr. Blanka Šídlová

kabinet jazyků 102 a, 1. patro                                                                                   

Důležitá telefonní čísla:

Linka důvěry RIAPS: 222 580 697                                                          

Centrum krizové intervence: 284 016 666

Dětské krizové centrum: 241 016 666

Linka bezpečí: 800 155 555