Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště  2019/2020

Výchovná poradkyně: Mgr. Šárka Macková

kabinet výtvarné výchovy, 1. patro

Konzultační hodiny: čtvrtek 13:00 - 14:30, jindy po domluvě.

e-mail: mackova.sarka@gykas.cz

 

Školní psycholog: Mgr. Lenka Háse

Tel.: ústředna 222 721 118, linka 123

E-mail: psycholog@gykas.cz

Kabinet: 100a (do kabinetu je nutné projít skrz učebnu 101)

Konzultační hodiny:

Pondělí:

7:40 – 12:00

14:00 – 16:00 (pouze po předchozí domluvě)

Čtvrtek:

7:40 – 12:00

14:00 – 16:00 (pouze po předchozí domluvě)

 

Práce školního psychologa:

 • práce se školní třídou: zaměřená na podporu spolupráce a zdravých vztahů, i jako prevence rizikového chování. Součástí této práce je diagnostika kolektivu a intervence.
 • poradenské služby v případě zájmu žáka či zákonného zástupce,
  • žáci se na mě mohou obrátit, např. když mají problémy s učením, s kamarády, spolužáky nebo partnery, pokud chtějí zjistit, co je baví a v čem se mohou dále rozvíjet, pokud je přepadl smutek, strach nebo je něco trápí nebo pokud si potřebují s někým popovídat a neví s kým atd.
  • rodiče mě mohou kontaktovat, např. když si chcete popovídat o výchovných nebo výukových potížích, když máte pocit, že Vaše dítě něco trápí, když přijde náročná rodinná nebo životní situace, když zvažujete, kam dítě dále profesně i volnočasově směřovat apod.
 • ve spolupráci s výchovnou poradkyní se starám také o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o nadané žáky,
 • konzultace pro žáky či zákonné zástupce v případě výchovných či vzdělávacích obtíží, nasměrování na další odborníky,
 • konzultace s pedagogy,
 • komunikace se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi,
 • poskytování krizové intervence žákům či třídě,
 • kariérové poradenství.

Aby mohl žák využívat služeb školního psychologa, je nutné podepsat generální souhlas zákonných zástupců s činností školního psychologa. Generální souhlas se podepisuje na celou dobu školní docházky na Gymnáziu Karla Sladkovského, své rozhodnutí můžete ale kdykoli změnit.  Pro dlouhodobější individuální práci s žákem nebo se třídou, je třeba podepsat individuální informovaný souhlas, ve kterém je specifikován druh, cíl a metody činnosti. Oba souhlasy jsou ke stažení zde:

Generální souhlas zákonných zástupců – ke stažení

Individuální informovaný souhlas – ke stažení

Veškerá činnost školní psycholožky je důvěrná a podléhá Etickému kodexu práce školních psychologů. S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem O zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.), v platném znění. Dokumentace školního psychologa je oddělena od dokumentace školy. Informace nelze poskytovat třetím stranám (škole). Tímto garantuji, že všechny informace z konzultací či šetření jsou důvěrné a bez souhlasu zákonného zástupce dětí nebudou poskytovány dalším osobám.

V konkrétních případech jako je např. týrání nebo zneužívání dítěte, ohrožování mravní výchovy dítěte nebo zapojování dítěte do trestné činnosti podléhají tyto skutečnosti oznamovací povinnosti školního psychologa.

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů:

Mgr. Blanka Šídlová

kabinet jazyků 102 a, 1. patro   

konzultační hodiny: 10:00-11:30 každé úterý, jinak dle dohody                                                                               

Důležitá telefonní čísla:

Linka důvěry RIAPS: 222 580 697                                                          

Centrum krizové intervence: 284 016 666

Dětské krizové centrum: 241 016 666

Linka bezpečí: 800 155 555