škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště  2019/2020

Výchovná poradkyně: Mgr. Šárka Macková

kabinet výtvarné výchovy, 1. patro

Konzultační hodiny: čtvrtek 13:00 - 14:30, jindy po domluvě.

e-mail: mackova.sarka@gykas.cz

 

Školní psycholožka: PhDr. Táňa Široňová,

kabinet výchovného poradenství, 2. patro

PPP, Lucemburská 40, Praha 3,

tel. 222 714 077, 222 717 193

e-mail: psycholog.p3@seznam.cz

Konzultační hodiny ve škole každé sudé pondělí, 3. a 4. vyučovací hodina /9:50 - 11:30/, možnost objednat se v PPP pro Prahu 3.

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů:

Mgr. Blanka Šídlová

kabinet jazyků 102 a, 1. patro   

konzultační hodiny: 10:00-11:30 každé úterý, jinak dle dohody                                                                               

Důležitá telefonní čísla:

Linka důvěry RIAPS: 222 580 697                                                          

Centrum krizové intervence: 284 016 666

Dětské krizové centrum: 241 016 666

Linka bezpečí: 800 155 555