Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Odevzdání přihlášek ke studiu

Přihlášky ke studiu na čtyřletý i osmiletý vzdělávací obor je možno odevzdat v kanceláři školy, 1. patro, č. dveří 106 v pracovní dny v době od 8.00 do 15.00 hodin a to i v době jarních prázdnin (22. - 26. 2. 2021). Přihlášky je nutno odevzdat nejpozději do pondělí 1. 3. 2021. Přihlášky je také možno zaslat doporučeně na adresu školy, případně prostřednictvím datové schránky. V takovém případě je rozhodné datum odeslání, které je do 1. 3. 2021, nikoliv datum doručení.