škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Chemie

 

Chemie se vyučuje od sekundy do septimy (resp. od prvního do třetího ročníku čtyřletého gymnázia). V sekundě a tercii se studenti seznámí se základními chemickými pojmy a zákonitostmi, v kvartě je potom kladen důraz na laboratorní cvičení. Na vyšším stupni osmiletého gymnázia, resp. v prvním až třetím ročníku čtyřletého gymnázia je výuka také doplněna praktickým laboratorním cvičením. Klademe důraz na propojení poznatků z chemie s každodenním praktickým životem a návaznost na aktuální obory jako ekologie, environmentální výchova, biochemie. V septimě a oktávě (resp. ve třetím a čtvrtém ročníku) mají studenti možnost zvolit si seminář z chemie, na kterém se prohlubují znalosti a dovednosti v některých tématech, pořádají exkurze do odborných laboratoří a navštěvují zajímavé přednášky. V rámci semináře probíhá také příprava na maturitu z chemie a přijímací zkoušky na chemické a další přírodovědné obory vysokých škol.

 

Učebnice:

Sekunda: Chemie 8 Úvod do obecné a anorganické chemie (Nová škola)

Tercie: Chemie 9 Úvod do obecné a organické chemie (Nová škola)

Kvarta: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl (A. Mareček, J. Honza)

Kvinta + 1. ročník: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. a 2. díl (A. Mareček, J. Honza)

Sexta + 2. ročník: Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. a 3. díl (A. Mareček, J. Honza)

Septima: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl (A. Mareček, J. Honza)

 

 

 Vyučující:

Barbora Koudelková

Helena Hančlová

Markéta Rohanová

Jaromír Tesař

Tomáš Hušek

 

Maturitní témata z chemie

 1. Chemické složení látek
 2. Stavba atomu
 3. Chemická vazba a vlastnosti látek
 4. Reakční kinetika a chemická rovnováha
 5. Redoxní rovnováhy
 6. Acidobazické reakce
 7. Vodík, kyslík
 8. Halogeny a vzácné plyny
 9. Chemie vybraných nekovů – síry a křemíku
 10. Uhlík a jeho sloučeniny
 11. Prvky skupiny dusíku – dusík a fosfor
 12. Kovy a p-kovy
 13. s-kovy
 14. d- a f-kovy
 15. Nearomatické uhlovodíky
 16.  Aromatické uhlovodíky a suroviny organické chemie – ropa a uhlí
 17. Halogenderiváty a organokovové sloučeniny
 18. Dusíkaté deriváty uhlovodíků a heterocykly
 19. Hydroxysloučeniny a ethery
 20. Karbonylové sloučeniny
 21. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
 22. Sacharidy
 23. Lipidy a jejich metabolismus
 24. Peptidy, bílkoviny a jejich metabolismus
 25. Nukleové kyseliny a enzymy
 26. Syntetické makromolekulární látky
 27. Metabolismus sacharidů

 

Výsledky školního kola chemické olympiády 2019

Kategorie D