Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Chemie

 

Chemie se vyučuje od sekundy do septimy (resp. od prvního do třetího ročníku čtyřletého gymnázia). V sekundě a tercii se studenti seznámí se základními chemickými pojmy a zákonitostmi, v kvartě je potom kladen důraz na laboratorní cvičení. Na vyšším stupni osmiletého gymnázia, resp. v prvním až třetím ročníku čtyřletého gymnázia je výuka také doplněna praktickým laboratorním cvičením. Klademe důraz na propojení poznatků z chemie s každodenním praktickým životem a návaznost na aktuální obory jako ekologie, environmentální výchova, biochemie. V septimě a oktávě (resp. ve třetím a čtvrtém ročníku) mají studenti možnost zvolit si seminář z chemie, na kterém se prohlubují znalosti a dovednosti v některých tématech, pořádají exkurze do odborných laboratoří a navštěvují zajímavé přednášky. V rámci semináře probíhá také příprava na maturitu z chemie a přijímací zkoušky na chemické a další přírodovědné obory vysokých škol.

 

Učebnice:

Sekunda: Chemie 8 Úvod do obecné a anorganické chemie (Nová škola)

Tercie: Chemie 9 Úvod do obecné a organické chemie (Nová škola)

Kvarta: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl (A. Mareček, J. Honza)

Kvinta + 1. ročník: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. a 2. díl (A. Mareček, J. Honza)

Sexta + 2. ročník: Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. a 3. díl (A. Mareček, J. Honza)

Septima: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl (A. Mareček, J. Honza)

 

 

 Vyučující:

Barbora Koudelková

Helena Hančlová

Markéta Rohanová

Jaromír Tesař

Tomáš Hušek

 

Maturitní témata z chemie

 1. Chemické složení látek
 2. Stavba atomu
 3. Chemická vazba a vlastnosti látek
 4. Reakční kinetika a chemická rovnováha
 5. Redoxní rovnováhy
 6. Acidobazické reakce
 7. Vodík, kyslík
 8. Halogeny a vzácné plyny
 9. Chemie vybraných nekovů – síry a křemíku
 10. Uhlík a jeho sloučeniny
 11. Prvky skupiny dusíku – dusík a fosfor
 12. Kovy a p-kovy
 13. s-kovy
 14. d- a f-kovy
 15. Nearomatické uhlovodíky
 16.  Aromatické uhlovodíky a suroviny organické chemie – ropa a uhlí
 17. Halogenderiváty a organokovové sloučeniny
 18. Dusíkaté deriváty uhlovodíků a heterocykly
 19. Hydroxysloučeniny a ethery
 20. Karbonylové sloučeniny
 21. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
 22. Sacharidy
 23. Lipidy a jejich metabolismus
 24. Peptidy, bílkoviny a jejich metabolismus
 25. Nukleové kyseliny a enzymy
 26. Syntetické makromolekulární látky
 27. Metabolismus sacharidů

 

Výsledky školního kola chemické olympiády 2019

Kategorie D