Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Člověk a technika

Cílem předmětu Člověk a technika je studenty seznámit se základy zobrazovacích metod.
Během výuky je probíráno perspektivní promítání (1, 2, 3 úběžné body), pravoúhlé promítání (popis těles a objektů vč. kótování) a základy volného rovnoběžného promítání.
Studenti získají praktické návyky pro možnosti zobrazení prostorových objektů v rovině.

Tento předmět se vyučuje jedno  pololetí v tercii a časová dotace je 1 hodina týdně.