škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Dějepis

DĚJEPIS patří mezi tradiční společenskovědní předměty na všeobecném gymnáziu. Na naší škole se tento předmět vyučuje ve všech ročnících víceletého i čtyřletého studia (dotace 2 hodiny týdně). Pro zájemce o historii je v posledních dvou ročnících zařazen dějepisný seminář jako volitelný předmět.

V osmiletém studiu je učivo dějepisu rozděleno do dvou čtyřletých cyklů tak, aby byla zajištěna prostupnost s ostatními typy škol (ZŠ, SŠ).

Dějepis na našem gymnáziu vyučují plně aprobovaní zkušení učitelé.

Každoročně se řada studentů hlásí k maturitě z dějepisu a své znalosti pak úspěšně využívají při přijímacích zkouškách a dalším studiu na vysokých školách humanitního zaměření.

Vyučující dějepisu:

PaeDr. Jan Jech

Mgr. Vladimír Kubíček - webové stránky ZDE

Mgr.Martina Pirková

 

Učebnice pro nižší stupeň: