Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Dějepis

DĚJEPIS patří mezi tradiční společenskovědní předměty na všeobecném gymnáziu. Na naší škole se tento předmět vyučuje ve všech ročnících víceletého i čtyřletého studia (dotace 2 hodiny týdně). Pro zájemce o historii je v posledních dvou ročnících zařazen dějepisný seminář jako volitelný předmět.

V osmiletém studiu je učivo dějepisu rozděleno do dvou čtyřletých cyklů tak, aby byla zajištěna prostupnost s ostatními typy škol (ZŠ, SŠ).

Dějepis na našem gymnáziu vyučují plně aprobovaní zkušení učitelé.

Každoročně se řada studentů hlásí k maturitě z dějepisu a své znalosti pak úspěšně využívají při přijímacích zkouškách a dalším studiu na vysokých školách humanitního zaměření.

Vyučující dějepisu:

PaeDr. Jan Jech

Mgr. Vladimír Kubíček - webové stránky ZDE

Mgr.Martina Pirková

Mgr. Martin Procházka

Výsledky školního kola dějepisné olympiády 2019 - ZDE

Výsledky okresního kola dějepisné olympiády 2019:

        Kategorie I.     1. místo   Paulíny Matyáš   72 bodů -  GKS, Sladkovského nám. 8, Praha 3
                                  2.místo     Hladík Lukáš        71 bodů -   ZŠ nám. J. z Poděbrad 7,8, Praha 3
                                  3.místo    Pršalová Ema      67 bodů -  GKS, Sladkovského nám. 8, Praha 3

       Kategorie II.    1. místo  Hofmeister Marek  55 bodů  -  GKS, Sladkovského nám. 8, Praha 3
                                2.místo   Tiele Tobiáš             52 bodů  -  GKS, Sladkovského nám. 8, Praha 3
                                3.místo    Štoncner Ondřej    50 bodů  -  GKS, Sladkovského nám. 8, Praha 3