Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Granty

Návrh na udělování cestovních grantů SPGS

Představenstvo SPGS chce částečným financováním cestovních grantů podnítit zájem studentů o poznávání historicko – kulturně – přírodního bohatství našich či zahraničních zemí. Podmínkou částečného financování cest za poznáním bude zprostředkování zážitků a zkušeností ostatním studentům či pedagogům gymnázia.

Podmínky pro udělování cestovních grantů SPGS:

  • Cestovní grant SPGS bude udělován k částečnému finančnímu krytí vstupného na výukové, společenské, kulturní a sportovní akce pořádané v rámci zahraničních či tuzemských zájezdů z iniciativy profesorského sboru či studentů gymnázia a se svolením vedení školy.

  • Žadatel o cestovní grant může žádat o finanční částku, která bude pokrývat cca 50% odhadovaných nákladů z rozpočtu zájezdu, nejvýše však částku 500 Kč na jednoho účastníka.

  • Příjemce cestovního grantu bude vyzván, aby z akce, na kterou mu byl grant udělen, vypracoval písemnou závěrečnou zprávu. Ideálním řešením by byla krátká prezentace umístěná na webové stránky gymnázia.

  • Cestovní grant bude udělen jen těm jeho účastníkům – studentům, jejichž rodiče v příslušném roce jeho plnění uhradili příspěvek SPGS.

Ke stažení

  1. typ souboru: RTF (lze otevřít v MS-Word) Pravidla pro granty

  2. typ souboru: XLS (lze otevřít v MS-Excel) Formulář - žádost o grant

  3. typ souboru: XLS (lze otevřít v MS-Excel) Vzor vyplněného formuláře

Přehled schválených grantů 2016/2017 - II. kolo

Předkladatel grantu    Název projektu Požadovaná částka
Pásková O. Odměny studentům za soutěže v ČJ 5 000,-
Miler H. Odměny studentům za matematické soutěže 5 000,-
  Odměny studentům za soutěže v biologii a chemii 2 500,-
Chudáček V. Odměny studentům za fyzikální soutěže 2 500,-

Přehled schválených grantů 2016/2017 - I. kolo

Předkladatel grantu    Název projektu Požadovaná částka
Pavlíčková M. Sada knih na doplnění stud. knihovny AJ 3 000,-
Pavlíčková M. Prostředky pro kopírování doplň. materiálů pro výuku ciz. jazyků 7 000,-
Avramovič N., Duong T.V. Učebna 206 jako studovna ICT pro studenty 25 500,-
Hopp M., Magejová M. Gruzínský den 23.11.2016 9 000,-

Přehled schválených grantů 2015/2016 - II. kolo

Předkladatel grantu    Název projektu Požadovaná částka
Chudáček V. Techmania Science Center Plzeň 6 300,-
Tázler J., Šiška A. Třídenní soustředění matematicko-fyzikální 4 500,-

Přehled schválených grantů 2015/2016 - I. kolo

Předkladatel grantu    Název projektu Požadovaná částka
Krupařová M. Odměny studentům za sportovní soutěže 7 800,-
Pásková O. Odměny studentům za soutěže v ČJ 4 200,-
Sissak P. 2.E Knihovna pro studenty gymnázia 3 000,-
Gazdová V. Výměnný pobyt Gymnázium K.S. - Gymnasium Zwiesel 16 700,-
Hájková D. Předplatné časop. Freundschaft + odměny za konverz. soutěže 2 000,-
Pavlíčková M. Prostředky pro kopírování doplň. materiálů pro výuku ciz. jazyků 7 000,-
Šerhant T., Eliáš T. Pokrytí pravého křídla 2. patra budovy bezdrátovou sítí (wifi) 26 700,-
Tesař J. Online procvičování Drill & Skill 6 400,-
Miler H. Odměny studentům za matematické soutěže 5 000,-
Kotková P. Vybavení učebny pro výuku HV - učebna 108 16 975,-
Kotková P. Zkvalitnění prostoru pro výuku - učebna 108 8 180,-

Přehled schválených grantů 2014/2015 - II. kolo

Předkladatel grantu    Název projektu Požadovaná částka
Burketová L. Nákup kalkulaček Casio FX 350ES Plus 4 500,-
Mandík J., Kliment V. Třídenní soustředění matematicko-fyzikální 12 000,-

Přehled schválených grantů 2014/2015 - I. kolo

Předkladatel grantu    Název projektu Požadovaná částka
Chudáček V. Notebook pro fyziku 11 000,-
Chudáček V. Technická herna Brno 8 500,-
Gazdová V. Zkvalitnění prostoru pro výuku - učebna 101 15 156,-
Gazdová V. Zajištění techniky - kabinet 102 9 999,-
Krupařová M. Odměny studentům za sportovní soutěže 7 000,-
Pásková O. Odměny studentům za soutěže v ČJ 4 200,-
Rauvolfová B. Knihovna kabinetu Vv -  odměna pro studentky (L.R. a E.M.) 2 000,-
Miler H. Pokrytí pravého křídla 2. patra budovy bezdrátovou sítí (wifi) 21 720,-
Miler H. Odměny studentům za matematické soutěže 5 000,-

Přehled schválených grantů 2013/2014 - II. kolo

Předkladatel grantu    Název projektu Požadovaná částka
Stodolová K. Online procvičování Drill & Skill 6 200,-
Muzikář P. Studentská licence programu Mathematica 18 700,-
Miler H. Fyzika 1-5 Pětisvazková učebnice (Halliday, Resnick, Walker) 5 700,-
MIler H. Pokrytí přízemí budovy bezdrátovou sítí (wifi) 17 000,-
Miler H. Třídenní matematicko-fyzikální exkurze 4 500,-
Tesař J. Soutěž TECHNOPLANETA 2014 2 000,-
Muzikář P. Zájezd Brno 7 000,-

Přehled schválených grantů 2013/2014 - I. kolo

Předkladatel grantu    Název projektu Požadovaná částka
Krupařová M. Odměny studentům za sportovní soutěže 7 000,-
Pásková O. Odměny studentům za soutěže v ČJ 4 200,-
Pešková H. Závěsy do oken - učebna 109 16 800,-
Rohanová M. Oprava a čištění mikroskopů 12 000,-
Rohanová M. Odměny studentům za soutěže v biologii a chemii 3 000,-
Stodolová K. Nákup deskových her 7 000,-
Stodolová K. Šachová liga a šachové turnaje 1 000,-
Miler H. Projektový matematicko-fyzikální a chemický seminář 12 250,-
Miler H. Odměny studentům za matematické soutěže 5 000,-