Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Granty

Návrh na udělování cestovních grantů SPGS

Představenstvo SPGS chce částečným financováním cestovních grantů podnítit zájem studentů o poznávání historicko – kulturně – přírodního bohatství našich či zahraničních zemí. Podmínkou částečného financování cest za poznáním bude zprostředkování zážitků a zkušeností ostatním studentům či pedagogům gymnázia.

Podmínky pro udělování cestovních grantů SPGS:

  • Cestovní grant SPGS bude udělován k částečnému finančnímu krytí vstupného na výukové, společenské, kulturní a sportovní akce pořádané v rámci zahraničních či tuzemských zájezdů z iniciativy profesorského sboru či studentů gymnázia a se svolením vedení školy.

  • Žadatel o cestovní grant může žádat o finanční částku, která bude pokrývat cca 50% odhadovaných nákladů z rozpočtu zájezdu, nejvýše však částku 500 Kč na jednoho účastníka.

  • Příjemce cestovního grantu bude vyzván, aby z akce, na kterou mu byl grant udělen, vypracoval písemnou závěrečnou zprávu. Ideálním řešením by byla krátká prezentace umístěná na webové stránky gymnázia.

  • Cestovní grant bude udělen jen těm jeho účastníkům – studentům, jejichž rodiče v příslušném roce jeho plnění uhradili příspěvek SPGS.

Ke stažení

  1. typ souboru: RTF (lze otevřít v MS-Word) Pravidla pro granty

  2. typ souboru: XLS (lze otevřít v MS-Excel) Formulář - žádost o grant

  3. typ souboru: XLS (lze otevřít v MS-Excel) Vzor vyplněného formuláře

Přehled schválených grantů 2016/2017 - II. kolo

Předkladatel grantu    Název projektu Požadovaná částka
Pásková O. Odměny studentům za soutěže v ČJ 5 000,-
Miler H. Odměny studentům za matematické soutěže 5 000,-
  Odměny studentům za soutěže v biologii a chemii 2 500,-
Chudáček V. Odměny studentům za fyzikální soutěže 2 500,-

Přehled schválených grantů 2016/2017 - I. kolo

Předkladatel grantu    Název projektu Požadovaná částka
Pavlíčková M. Sada knih na doplnění stud. knihovny AJ 3 000,-
Pavlíčková M. Prostředky pro kopírování doplň. materiálů pro výuku ciz. jazyků 7 000,-
Avramovič N., Duong T.V. Učebna 206 jako studovna ICT pro studenty 25 500,-
Hopp M., Magejová M. Gruzínský den 23.11.2016 9 000,-

Přehled schválených grantů 2015/2016 - II. kolo

Předkladatel grantu    Název projektu Požadovaná částka
Chudáček V. Techmania Science Center Plzeň 6 300,-
Tázler J., Šiška A. Třídenní soustředění matematicko-fyzikální 4 500,-

Přehled schválených grantů 2015/2016 - I. kolo

Předkladatel grantu    Název projektu Požadovaná částka
Krupařová M. Odměny studentům za sportovní soutěže 7 800,-
Pásková O. Odměny studentům za soutěže v ČJ 4 200,-
Sissak P. 2.E Knihovna pro studenty gymnázia 3 000,-
Gazdová V. Výměnný pobyt Gymnázium K.S. - Gymnasium Zwiesel 16 700,-
Hájková D. Předplatné časop. Freundschaft + odměny za konverz. soutěže 2 000,-
Pavlíčková M. Prostředky pro kopírování doplň. materiálů pro výuku ciz. jazyků 7 000,-
Šerhant T., Eliáš T. Pokrytí pravého křídla 2. patra budovy bezdrátovou sítí (wifi) 26 700,-
Tesař J. Online procvičování Drill & Skill 6 400,-
Miler H. Odměny studentům za matematické soutěže 5 000,-
Kotková P. Vybavení učebny pro výuku HV - učebna 108 16 975,-
Kotková P. Zkvalitnění prostoru pro výuku - učebna 108 8 180,-

Přehled schválených grantů 2014/2015 - II. kolo

Předkladatel grantu    Název projektu Požadovaná částka
Burketová L. Nákup kalkulaček Casio FX 350ES Plus 4 500,-
Mandík J., Kliment V. Třídenní soustředění matematicko-fyzikální 12 000,-

Přehled schválených grantů 2014/2015 - I. kolo

Předkladatel grantu    Název projektu Požadovaná částka
Chudáček V. Notebook pro fyziku 11 000,-
Chudáček V. Technická herna Brno 8 500,-
Gazdová V. Zkvalitnění prostoru pro výuku - učebna 101 15 156,-
Gazdová V. Zajištění techniky - kabinet 102 9 999,-
Krupařová M. Odměny studentům za sportovní soutěže 7 000,-
Pásková O. Odměny studentům za soutěže v ČJ 4 200,-
Rauvolfová B. Knihovna kabinetu Vv -  odměna pro studentky (L.R. a E.M.) 2 000,-
Miler H. Pokrytí pravého křídla 2. patra budovy bezdrátovou sítí (wifi) 21 720,-
Miler H. Odměny studentům za matematické soutěže 5 000,-

Přehled schválených grantů 2013/2014 - II. kolo

Předkladatel grantu    Název projektu Požadovaná částka
Stodolová K. Online procvičování Drill & Skill 6 200,-
Muzikář P. Studentská licence programu Mathematica 18 700,-
Miler H. Fyzika 1-5 Pětisvazková učebnice (Halliday, Resnick, Walker) 5 700,-
MIler H. Pokrytí přízemí budovy bezdrátovou sítí (wifi) 17 000,-
Miler H. Třídenní matematicko-fyzikální exkurze 4 500,-
Tesař J. Soutěž TECHNOPLANETA 2014 2 000,-
Muzikář P. Zájezd Brno 7 000,-

Přehled schválených grantů 2013/2014 - I. kolo

Předkladatel grantu    Název projektu Požadovaná částka
Krupařová M. Odměny studentům za sportovní soutěže 7 000,-
Pásková O. Odměny studentům za soutěže v ČJ 4 200,-
Pešková H. Závěsy do oken - učebna 109 16 800,-
Rohanová M. Oprava a čištění mikroskopů 12 000,-
Rohanová M. Odměny studentům za soutěže v biologii a chemii 3 000,-
Stodolová K. Nákup deskových her 7 000,-
Stodolová K. Šachová liga a šachové turnaje 1 000,-
Miler H. Projektový matematicko-fyzikální a chemický seminář 12 250,-
Miler H. Odměny studentům za matematické soutěže 5 000,-