škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Krátkodobé výjezdy a exkurze

2018/2019

 

23.5 ZEMĚPISNÁ PŘEDNÁŠKA - "ÍRÁN - ZAHALENÁ KRÁSA" - SEKUNDY

Další, v pořadí už osmý, díl vzdělávacího projektu Svět kolem nás si za svůj cíl vybral poměrně netradiční destinaci. Podívali jsme se společně na území někdejší Perské říše - jednoho z nejmocnějších středověkých státních útvarů, na blízký východ, do drsné, hornaté, suché, ale přesto velmi pohostinné země. Vydali jsme se do Íránu. I tentokrát nás promítání přesvědčilo o tom, že stojí za to žít a poznávat!

 

9.5. MEZINÁRODNÍ KNIŽNÍ VELETRH "SVĚT KNIHY"

Dne 9.5.2019 se studenti 4.E, 5.F a 7.F zúčastnili 25. Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu „Svět knihy“, který probíhal ve Veletržním paláci v Praze. Studenti zde měli možnost navštívit reprezentační stánky nejrůznějších nakladatelství, které
nabízely množství titulů z dílny domácích i zahraničních autorů a rovněž se zúčastnit přednášek a besed se samotnými autory. Se zájmem se setkala témata „Čtení tě mění“ a program „Jak vzniká audiokniha nebo komiks“. Mnoho studentů se zapojilo do řešení
knižních kvízů. Cílem návštěvy veletrhu bylo podpořit čtenářskou gramotnost našich studentů, zvýšit jejich zájem o literární tvorbu domácí i zahraniční a umožnit jim podílet se interaktivní formou na moderních metodách tvůrčího psaní. Účastníci využili též možnost zakoupit si beletrii či odborné knihy či časopisy za zvýhodněnou veletržní cenu. Hodnocení této akce z řad studentů bylo velmi pozitivní.

 

23.4 EXKURZE DO PAMÁTNÍKU KARLA ČAPKA VE STRŽI - 1.E

 

 

23.4. DIVADLO MANA 

 

Dne 23.4.2019 navštívili studenti ročníků 4.E, 4.F a 7.F divadelní představení „KDE DOMOV MŮJ“ ve vršovickém divadle MANA.

Východiskem k napsání scénáře byl osudový rok 1914, kdy vypukla první světová válka.  Hra byla pojata jako deníkový záznam skutečnosti a umožnila studentům nahlédnout na život legionářů očima českého učitele a vlastence Františka Nováka.  Do reálného času příběhu se mísí retrospektiva formou vzpomínek na mládí a osobní život lidí před tím, než odešli do války jako legionáři, lidí, pro které čest a vlast mnohdy znamenalo víc než osobní život.

Zhlédnutí této historické fresky mělo přivést studenty k zamyšlení nad naší minulostí související se vznikem samostatného Československa a k lepšímu pochopení pojmu „legionářská literatura“.

 

17.4 LEKTORSKÝ PROGRAM "BOHOVÉ A HRDINOVÉ ANTICKÝCH BÁJÍ" - 2.E

Ve středu 17. 4. třída 2.E navštívila Šternberský palác, aby se zúčastnila lektorského programu „Bohové a hrdinové antických bájí“, který pořádá Národní galerie Praha. S paní lektorkou se studenti přímo v prostorách galerie mezi obrazy a sochami seznamovali s příběhy antických hrdinů zachycenými na obrazech a učili se poznávat, co chtěl malíř vlastně vyjádřit. Program byl zakončen workshopem, kde měli žáci pomocí koláže vyjádřit proměnu postavy ve zvíře v duchu Ovidiových „Proměn“.

 

16.,17.4. 2019 NÁVŠTĚVA HRDLIČKOVA MUZEA - kvarty

 Ve dnech 16. a 17. dubna proběhly exkurze kvart do Hrdličkova muzea člověka, geoparku a botanické zahrady. Studenti si v muzeu prohlédli exponáty týkající se evoluce člověka, měli možnost vidět různé kosterní pozůstatky nebo mumie. V geoparku si potom zopakovali některé informace o geologické stavbě České republiky. 

 

17.4. 2019 TOULKY ŽIŽKOVEM + BADMINTONOVÝ TURNAJ - 3.E

Třída 3.E se zúčastnila projektu Toulky Žižkovem, studenti si připravili krátké zpracování o významných památkách a místech v okolí naší školy, např.kostel sv.Prokopa u školy, palác Akropolis, Starý olšanský židovský hřbitov, Žižkovský vysílač a jiné. Na závěr se utkali v hodinovém turnaji v badmintonu ve sportovním centru Olšanka.

 

17.4. 2019 MUZEUM KUBISMU v domě U Černé Matky Boží - 1.E

 

16.4. PROGRAM "HUSITSKÉ HNUTÍ A NÁZVY ULIC NA ŽIŽKOVĚ" - 2.E

V úterý 16. dubna se třída 2.E vydala po žižkovských ulicích s husitskými názvy. Každý žák měl za úkol vysvětlit název ulice a blíže popsat osobu či událost, která se za jménem skrývá. Například ulice Žerotínova, Lipanská, Lupáčova, Prokopova či Rokycanova. Studenti nachodili po Žižkově přes 5 kilometrů a přesnou trasu uložili v odkazu ZDE
Své prezentace žáci doplnili výtvarnou prací – maketami cedulí názvů ulic. Své prezentace a cedule pak studenti vystavili na školní nástěnce.

 

16.4. 2019 MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - "HRAVÉ VELIKONOCE" - 3.E

 

 15.4. EXKURZE DO HUSITSKÉHO MUZEA V TÁBOŘE

Třída 2.E se 15. dubna vypravila do Tábora do husitského muzea. Proběhl zde lektorský program „Boží bojovníci“, kdy studenti získali informace o událostech a osobnostech husitského hnutí a poodkryli historické a společenské pozadí husitských válek. Žáci se také blíže seznámili s husitskou taktikou boje a prohlédli (i vyzkoušeli si) zbraně, které se v té době používaly.

 

12.4. 2019   NÁPRSTKOVO MUZEUM - 1.E

 

4.4. 2019   PRŮVODCOVÁNÍ PRAHOU

 

Třída 2.A prokázala své znalosti ve francouzském a německém jazyce. V projektu Moje město představili památky staré Prahy právě v těchto jazycích.

 

 

28.3. 2019   MUZEUM SMYSLŮ

MUZEUM SMYSLŮ je domovem zážitků, které probudí vaše smysly a inspirují vás k tomu, abyste objevovali více, a tedy i více cítili. V pátek 29. 3. Zažili studenti tercie E nepředstavitelné, vyzkoušeli si svět plný pocitů a neuvěřitelných optických iluzí a otestovali své smysly v tomto výjimečném muzeu. V místě, které je jak zábavné, tak vzdělávací, bláznivé i racionální.

MUZEUM SMYSLŮ je interaktivní muzeum, kde se můžete stát součástí expozice! Najdete tu více než 50 exponátů k prozkoumání, od nejrůznějších zkreslených místností přes úžasné instalace po obrázky s optickými iluzemi. Každý z těchto exponátů nabízí příležitost ke kladení otázek a poučení o našich smyslech a vnímání. Váš pohled na věc se po návštěvě změní. Zkoumání neznámého vždycky vyžaduje trochu odvahy. Připustit, že se naučíme něco nového, vždycky vyžaduje trochu odvahy.

 

 

22.-24.2.2019  LYŽAŘSKÝ VÍKEND TERCIE E

 

 Tento víkend se naše třída 3.E vydala spolu s třídní paní profesorkou Smejkalovou

  a profesorkou Šupejovou sjíždět sjezdovky areálu Herlíkovice v Krkonoších.

  Pod vedením zkušených instruktorů  lyžařské školy Juniorskicamp  jsme

  si krásně  zalyžovali a ještě se toho spoustu naučili. FOTO

 9.2.2019  Návštěva Pražského literárního domu "PRAGER LITERATURHAUS"  - OKTÁVY

 

V pátek dne 8.2. 2019 navštívili studenti předmaturitních a maturitních ročníků Prager Literaturhaus, aby si prohlédli knihovnu obsahující díla německy píšících autorů (až 2000 svazků ) a sbírku předmětů patřících svého času významnému představiteli literární skupiny Pražští Němci, F. Kafkovi. Po prohlídce následovala přednáška "Úvod do německy psané literatury", doplněná projekcí dokumentů. Studenti se dozvěděli mnoho zajímavého o literární tvorbě , životní dráze i spolupráci německy píšících autorů.

Představeny byly osobnosti jako FRANZ KAFKA, MAX BROD, FRANZ WERFEL, J.M.RILKE a E.E. KISCH. Opomenuti nebyli ani jejich pokračovatelé jako je LENKA REINEROVÁ, která se zasloužila o založení nadačního fondu, nebo spisovatelé , kteří byli spjati s poválečným období. V rámci kontinuální výuky literatury nám byly nabídnuty navazující programy v podobě literárních a diskuzních večerů.

Někteří studenti projevili zájem o účast na setkáních se současnými německými spisovateli nebo na tzv. "Literárním rallye" ( objevování míst v Praze, které jsou spjaty se životem německy píšících autorů ).