Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Německý jazyk

"Ten, kdo nezná cizí jazyk, neví nic o svém vlastním“. Johann Wolfgang von Goethe

V letošním školním roce německý jazyk ve škole vyučují: Mgr. Lenka Burkertová , Mgr. Dana Hájková, Mgr. Vendula Gazdová, Mgr. Markéta Šimková

Učivo probírané v jednotlivých ročnících stanoví ŠVP.
Němčina jako druhý cizí jazyk se vyučuje od sekundy s dotací dvě hodiny týdně, od tercie do oktávy s dotací tři hodiny týdně. Na čtyřletém gymnáziu se němčina vyučuje od prvního do čtvrtého ročníku s dotací tři hodiny týdně. V septimě a oktávě je možné navštěvovat konverzační seminář z německého jazyka s dotací dvě hodiny týdně.
Naši studenti se každoročně úspěšně účastní konverzační soutěže v německém jazyce.

Kabinet NJ pořádá zájezdy do německy mluvících zemí. V letošním školním roce organizujeme třídenní zájezd do Berlína, dvoudenní zájezd do Vídně a jednodenní exkurzi do Mauthausenu. 
V případě zájmu studentů pořádáme výměnný pobyt s Gymnáziem Zwiesel ( Bavorsko).

 Více o zájezdech ZDE.

OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM JAZYCE
______________________________________

V lednu proběhlo školní kolo Olympiády v německém jazyce, zaměřené na konverzaci. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií : I. kategorie byla určena pro studenty nižšího stupně gymnázia a II. kategorie pro studenty vyššího stupně gymnázia.
Vítězové školního kola postoupili do OBVODNÍHO KOLA OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE, která se konala v březnu. Naši studenti se zde umístili na předních místech:
I. kategorie: 1.místo obsadila EMILIA HOFLER ( 3.F. )
II. ykategorie: 1. místo obsadil MAREK JÁNSKÝ ( 6.E )
2. misto obsadil JAN VACEK ( 6.E )
4. místo obsadil MAREK NESTERA (7.F )
E. Hofler se umístila též v Okresním kole v první polovině zúčastněných.

Všem účastníkům děkujeme a gratulujeme k dosaženému úspěchu!