Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Mimořádný termín profilové (školní) části maturitní zkoušky

28. 06. 2021

Tento mimořádný termín je určen pouze pro žáky, kteříse z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnémutermínu konání profilových (školních) částí MZ. Žák prokazatelně doloží, že v den konání příslušných zkoušek se k jejich vykonání nemohl dostavitz důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislostis tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 pracovních dnů od konánípříslušných zkoušek omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásitk mimořádnému termínu, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkouškyprofilové (školní) části maturitní zkoušky.