Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Společenské vědy

Občanská výchova je určena studentům nižšího gymnázia a její časová dotace činí v primě a sekundě jednu vyučovací hodinu týdně a v tercii a kvartě dvě hodiny.
V tomto předmětu se žáci seznámí se základními tématy společenských věd jako je osobnost a její struktura, světová náboženství, státověda, rodinná výchova, právní odvětví, finanční gramotnost, výchova ke zdraví, etika a etiketa apod. Žáci si osvojí způsoby, jak přistupovat ke svému okolí uvážlivě, slušně a s rozmyslem. V průběhu čtyř let se tedy žáci postupně seznámí se základními tématy v rámci navazujících společenských věd na vyšším gymnáziu. Výuka předmětu je v každém ročníku doplněna vhodnými exkurzemi, přednáškami či návštěvami.


Společenské vědy jsou určeny studentům vyššího gymnázia. V kvintě představuje časová dotace předmětu dvě hodiny týdně, v sextě tři hodiny týdně, v septimě a v oktávě dvě hodiny týdně.
Předmět je koncipován jako úvod do společenských věd. V kvintě a prvním ročníku se probírá psychologie a sociologie, v sextě a ve druhém ročníku ekonomie, ekonomika a právo, v septimě a ve třetím ročníku politologie a religionistika, v oktávě a ve čtvrtém ročníku filosofie, etika.
Předmět nabízí všeobecný přehled v rámci jednotlivých společenskovědních disciplín a je zároveň přípravou pro přijímací zkoušky ke studiu humanitních věd na vysoké škole.
Výuka je dle možností vhodně doplňována exkurzemi, návštěvami, přednáškami, projekty apod. Součástí výuky jsou v septimě a oktávě osmiletého gymnázia a ve třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého gymnázia dvouhodinové semináře zaměřené na psychologii, ekonomiku a ekonomii, politologii, filosofii, etiku a religionistiku.